Kommunikationsstrategi

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan är väldigt kort!
Om du kommer på mer information att lägga till får du gärna klicka "Edit" uppe till höger och lägga till det. :)Piratpartiets partistyrelse håller på att ta fram en kommunikationsstrategi som tar upp hur vi använder oss av olika kommunikationsplattformer, exempelvis webbsidan och sociala media. Det gäller både utåtriktad och intern kommunikation.

DENNA STRATEGI ÄR HITTILLS ETT HELT INOFFICIELLT FÖRSLAG, INGET ANNAT.

Intern kommunikation

Intern kommunikation är sådan som i första hand är till för kommunikation mellan de som redan är aktivister, medlemmar och sympatisörer i partiet.

Partiets interna kommunikationskanaler är dels de som drivs centralt av partiet, som medlemsforumet, men även de som ligger på en extern tjänst där partiet har närvaro, som facebookgruppen. Partiet uppmuntrar till att medlemmar och sympatisörer diskuterar med varandra på alla möjliga plattformer där de är, och när en sådan plattform får tillräckligt med aktivitet och/eller anses vara tillräckligt viktig ska partiet vid behov skaffa sig central närvaro.

Medlemsforumet

Medlemsforumet är tillgängligt för alla medlemmar i partiet genom inloggning via PirateWeb. Målet med forumet är att utgöra en kommunikationsplattform som är öppen för alla medlemmar, till skillnad från andra externa fora såsom facebookgruppen eller Skype där det även krävs att personen registrerat sig för andra tjänster. Här ska medlemmar både kunna prata rent allmänt och kunna prata om allt som rör partiet och dess politik. Forumet har även underforum för lokalföreningar.

Facebookgrupper

Det finns flera grupper där pirater diskuterar olika frågor på Facebook, varav den största är den generella och officiella facebookgruppen. Målet med gruppen är att låta medlemmar samla sig, hitta varandra och kommunicera i frågor som direkt rör partiet och dess politik. Eftersom gruppen är öppen för samtliga facebookanvändare utan att medlemskap eller liknande krav finns är det extra viktigt att diskussionerna hålls civila och i god ton, eftersom det annars visar partiet i ett dåligt ljus utåt. Här använder vi oss därför av ett fåtal regler, med moderatorer för att hålla koll på att reglerna följs och för att varna och, i värsta fall, kasta ut de som inte följer dem.

Slack

Partiet har nyligen börjat använda chattplattformen Slack (piratpartiet.slack.com) för en del internkommunikation. I dagsläget används den bara av partistyrelsen, och det finns ingen uttalat kommunikationsstrategi.

Skype

Partiet har ett antal chattkanaler på Skype, bland annat den generella kanalen "Piratfrågor" och ett antal arbetskanaler. Närvaron här är mer informell och till för allmändiskussion mellan medlemmar, sympatisörer och intresserade.

Utåtriktad kommunikation

Utåtriktad kommunikation är sådan som i första hand är till för att kommunicera utåt till de som inte nödvändigtvis är medlemmar eller sympatisörer. Målet med denna kommunikation är i första hand att få de vi kommunicerar till att få en positiv bild av partiet och vår politik, och att få dem att bli aktivister, medlemmar, sympatisörer och väljare.

Piratpartiet.se

Vår webbsida piratpartiet.se är vårt främsta ansikte utåt på nätet. Den ska i första hand vända sig till de som hittar hit för att de är nyfikna på oss och vår politik och vill veta mer, och målet är att ge en god bild och uppmuntra besökarna att bli (aktiva) medlemmar och rösta på oss.

Kampanjwebbsidor

Vi har under perioder ett flertal kampanjwebbsidor utöver vår centrala webbsida, som främst lyfter olika kampanjer vi bedriver. Kommunikationsstrategin varierar en hel del mellan de olika sidorna, vilket gör dem ganska svåra att definiera.

Facebook

Vår facebooksida är en av våra absolut mest besökta kommunikationskanaler och en av våra främsta möjligheter att synas utåt och kommunicera både med de som inte (ännu) är sympatisörer, och de som är sympatisörer men ännu inte medlemmar eller aktiva. Vi vill skapa material som väcker intresse bland de som följer oss (som gillat oss) så att de gillar och delar våra inlägg, vilket gör att de sprids till deras vänner och syns ännu mer.

Målet med informationen vi sprider är i första hand, som med all utåtriktad kommunikation, att få de som ser den att få en god bild av partiet och bli aktivister, medlemmar och sympatisörer. I andra hand vill vi även att fler gillar facebooksidan, eftersom det ökar våra möjligheter till förstahandsmålet.

Twitter

Instagram

Reddit

Google+