Organisation

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Uppgift Chef Mattermost-kanal Görs av
Uppdatera Facebook-sidan Johan Ericsson ~externt Mattias Rubenson (@mattiasrubenson)
Svara på meddelanden på Facebook-sidan Johan Ericsson ~externt Andreas Palmqvist (@nugget)
Uppdatera Twitter Johan Ericsson ~externt
Uppdatera YouTube Johan Ericsson ~externt Arvid Falk (@arvidfalk)
Uppdatera Instagram Johan Ericsson ~externt
Uppdatera Snapchat Johan Ericsson ~externt
Moderera Facebook-gruppen Johan Ericsson ~externt Patrik Lindberg
Administrera Mattermost Mattias Rubenson ~it-drift Peter Lamperud (@vizay)
Administrera PirateWeb Mattias Rubenson ~it-drift
Tilldela mailadresser/alias och uppdatera maillistor Mattias Rubenson ~it-drift Peter Löfgren (@amadeor)
Administrera webb Mattias Rubenson ~it-drift Magnus Wiborn (@magnuswiborn)
Skriva medlemsbrev Mattias Rubenson ~mailutskick Mattias Rubenson (@mattiasrubenson)
Uppdatera piratpartiet.se Mattias Rubenson ~externt Henrik Brändén (@henrikbrandenpirat)
Skriva pressmeddelanden Mattias Rubenson ~externt Mattias Rubenson (@mattiasrubenson)
Jaga journalister för intervjuer etc Mattias Rubenson ~externt
Sätta ihop crowdfunding-kampanjer Mattias Rubenson Mattias Rubenson (@mattiasrubenson)
Uppdatera vår kalender Mattias Rubenson
Hantera medlemsärenden Mattias Rubenson ~medlemsvrd Mattias Dahlberg (@mattiasd)
Svara på meddelanden i FogBugz Mattias Rubenson ~mailgruppen Niklas Ängelid (@gisburne)
Hjälpa aktivister att hitta rätt Mattias Rubenson ~aktivism Mattias Rubenson (@mattiasrubenson)
Skapa grafik Mattias Rubenson ~aktivismmaterial
Skapa videor Mattias Rubenson ~aktivismmaterial Gustav Freudenthal (@gustav)
Skriva debattartiklar Mattias Rubenson ~aktivismmaterial Mattias Rubenson (@mattiasrubenson)
Ta foton Mattias Rubenson ~aktivismmaterial Stefan Roudén (@sbl)
Hålla koll på lokalföreningar Mattias Rubenson Mattias Rubenson (@mattiasrubenson)
Hantera ekonomin Mattias Rubenson ~ekonomi Henry Rouhivuori (@henry)
Inventering av fysiska tillgångar Mattias Rubenson Johan Karlsson (@johanmlg)
Skriva politiska texter (remisser et cetera) Mattias Rubenson ~externt
Administrera PiratePad Mattias Rubenson ~it-drift Johan Karlsson (@johanmlg)
Administrera OnlyOffice Mattias Rubenson ~it-drift Magnus Wiborn (@magnuswiborn)
Planering av Almedalen Mattias Rubenson ~almedalen-2018 Katarina Stensson (@katarina)
Utveckla piratjakten Magnus Andersson ~piratjakten Magnus Andersson (@moinois)
Koordinera med internationella pirater Mattias Rubenson
Administration av valsedelsdistribution Mattias Rubenson Johan Karlsson (@johanmlg)
Beställning av valsedlar Mattias Rubenson Mattias Rubenson (@mattiasrubenson)
Administration av valmaterialsdistribution Mattias Rubenson Johan Karlsson (@johanmlg)
Planera mediaupptåg Mattias Rubenson Otto Larsson (@otto_larsson_marketing)
Planera medlemsmöten Magnus Andersson ~medlemsmote Partistyrelsen
Utveckla partiets politik Magnus Andersson ~styrelsen2018 Partistyrelsen
Planera för partiets framtid Magnus Andersson ~styrelsen2018 Partistyrelsen
Hålla kontakt med Ung Pirat Mattias Rubenson ~ungpirat Mattias Rubenson (@mattiasrubenson)
Utveckla piratpartiet.se Mattias Rubenson ~utv-web Pär Henriksson (@parameter)
Utveckla kampanjsida om upphovsrättstroll Mattias Rubenson ~utv-web Dennis Alexandersson (@dennis)
Planering av Dreamhack Summer Mattias Rubenson ~aktivism Otto Larsson (@otto_larsson_marketing)
Samordna aktivism i Lund Mattias Rubenson ~skane Jan-Erik Malmquist (@jan-erik)
Samordna aktivism i Uppsala Mattias Rubenson
Samordna aktivism i Linköping Mattias Rubenson ~linkoping
Korrekturläsa valmanifest Mattias Rubenson ~valmanifest Ulrika Tångring
Skriva valmanifest Mattias Rubenson ~valmanifest Mattias Rubenson (@mattiasrubenson)
Utveckla grafisk profil för valet 2018 Mattias Rubenson ~valmaterial Max Björkegren (@maxintoch)
Ta fram grafik för valmaterial 2018 Mattias Rubenson ~valmaterial André Forslind
"Korrekturläsa" valmaterial 2018 Mattias Rubenson ~valmaterial Mikael Enmalm
Textsättning av valmaterial 2018 Mattias Rubenson ~valmaterial