PPGBG:Agenda SM160206

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

1. Mötets öppnande. ca. 1 min.

2. Fastställande av röstlängd. ca. 1 min. Närvarande:


3. Mötets behörighet. ca. 1 min.

4. Godkännande av dagordning. ca. 4 min.

5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. ca. 1 min. Ordförande: Sekreterare: Justerarare:

6. Frågan om ljudfiler från 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Magnus informerade om att filen ska läggas upp på wikin, är den upplagd? Har Andreas eller Nicolas skrivit en kort beskrivning av filen som beskriver när, var, vem som deltar och kort vilket ämne som behandlas? Har Inspelningen editeras/publiceras? Ansvar: Nicolas / Magnus ca. 5 min

7. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Ingår det här i ett större sammanhang? Bordlagd sedan tidigare. Magnus tar på sig att höra med Tobias Carlsson om han kan tänka sig att driva frågan då han är engagerad och insatt i den. Är Tobias intresserad? Ansvar: Magnus ca. 3 min

8. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Andreas ca. 3 min.

9. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Sofia L ca. 3 min

10. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Hur gör Crossing borders och stadsmissionen? Vilka skyldiheter har kommunen gentemot EU-migranter och vilka rättigheter har EU-migranterna? Bordlagd sedan tidigare. Ansvar: Sofia L ca. 3 min.

11. Möteslokal. Har avtal med Ung Pirat slutits om tillgång till Open End’s lokaler? Ansvar: Sofia H ca. 3 min.

12. Artikel ang. flyktingsituationen. Hur är status? Ansvar: Magnus ca. 5 min.

13. Piratpartiet 10 år. Hur skall detta firas lokalt? Grupp skall sammankalls. Status? Ansvar: Sofia H ca. 3 min.

14. Övriga frågor ca. 4 min.

15. Beslut om tid för nästa möte. ca. 3 min.

16. Mötet avslutas. ca. 1 min.