PPGBG:Agenda SM180311

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

Mötets behörighet.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande:
 • Sekreterare:
 • Justerare:

Todo-listan

Vi behöver sätta upp en Todo-lista för att hålla ordning på vad vi gör löpande.

Verksamhetsplan

Diskussion.

Hur uppfyller vi verksamhetsplanen?

Årets verksamhetsplan för Göteborg
 • Styrelsen skall anordna medlemsvårdande aktiviteter.
 • Styrelsen ska aktivt jobba med valkampanjande.
Årets verksamhetsplan för Västra Götaland
 • Styrelsen skall anordna medlemsvårdande aktiviteter.
 • Styrelsen ska aktivt jobba med valkampanjande.
 • Styrelsen ska speciellt bidra med ekonomiska medel för PP GBG’s

valkampanj.

Politik

Diskussion.

Vi behöver ta fram konkret politik från våra rubriker. Hur ska vi göra och hur ska vi dela upp arbetet?

Göteborg

För Göteborg har vi antagit:

 • Västlänken och Västsvenska paketet

Vi är emot utbyggnaden av västlänken. För stora kostnader för för liten vinst och med kraftigt försämrad levnadsstandard inom staden pga ökade föroreningar, förstörda träd etc. Vi är positiva till västsvenska paketet i övrigt och vill arbeta för utökad kollektivtrafik.

 • Transparens i kommunen

Vi anser att transparensen inom kommunalpolitiken är kraftigt bristande.Med kraftig korruption och många mutor. Vi vill arbeta för ökad transparens och minskad korruption.

Styrelsen ska ta fram en tredje fokusfråga, förslag till alternativ från medlemsmötet:

 • Sprutbyte

Vi vill se ett fungerande sprutbytesprogram inom göteborg.

 • Personuppgifters hanterande inom kommunen

Vi vill se ett förbättrat arbetssätt av personuppgifter inom kommunen. Den anses vara bristfällig nu.

 • Förbättrad tillgång till kultur och övrig medborgarverksamhet

Vi vill arbeta för fler mötesplatser med återbruk och övrig medborgarverksamhet samt tillgången till dessa platser och övrig kultur inom kommunen.

Västra Götaland

För Västra Götaland har vi antagit:

 • Västlänken och det västsvenska paketet

Mot Västlänken och för en utbyggd kollektivtrafik i regionen.

 • En bätte sjukvård

6h arbetsdag En fungerande psykvård Minska arbetsbelastningen Inkludera tandvården i den allmänna sjukvården och högkostnadsskyddet

 • Gratis kollektivtrafik

Aktiviteter/Arbetsplan för aktivister

Diskussion.

"Build it and they will come" Hur gör vi för att locka folk till oss? Vad vill vi ha hjälp med?

Medlemsmöte

Beslut

Medlemsmöte den 18/3, vem gör vad? Hur når vi ut med vårt budskap till medlemmar och allmänhet

Diskussion.

Mötesformer och kommunikationsvägar

Diskussion.

Vi behöver ha ett sätt för att kunna prata med varandra. Alla verkar inte finnas på facebook så vi behöver andra alternativ. Hur ofta ska vi träffas? Fysiska möten kan ibland vara svåra att få till, några andra alternativ kan vara, maillista, privat grupp på mattermost, mumble. Fler/bättre alternativ?

Jag tänkte använda mail till medlemmarna betydligt mer i år, jag tror att om det blir mer uppenbart om att det händer saker så kommer vi att locka fler till oss som vill vara med.

After work/Piratfika

Beslut.

När och var ska vi ha vår första medlemsaktivitet?

Övriga frågor

Beslut om tid för nästa möte.

Mötet avslutas.

 • Justerat:
 • Datum:


Att-göra-lista inför nästa möte

 • Fundera ut medlemsvårdande aktiviteter
 • Vilken kanal är bäst för att sprida info om AW?