PPGBG:Agenda SM180422

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kallelse till styrelsemöte för PPVG och PPGBG: 180422

Tid: 13:00 Plats: Open Ends lokaler, Norra Ågatan 10

Ring Stefan på 073-680 16 78 för att komma in.

Här kommer kallelse till det andra styrelsemötet verksamhetsåret 2018.

Kom till mötet förberedd och i god tid. Det bästa är om vi kan öppna mötet på utsatt tid. Förbered ev. ett anförande för de punkter du ansvarar för. I föredragslistan anges vilka som har skickat in vilka punkter. Var koncis och saklig. Längst ner i kallelsen finner ni en attgöra-lista. Se över så att ni har utfört era åtaganden.

Vi använder talarlista.

Föredragslista

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

Mötets behörighet.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

  • Ordförande:
  • Sekreterare:
  • Justerare:

Todo-listan

Vad har hänt sen sist.

Valsedlar

Listorna är fastställda och det är beställt 200k. Informationen om kandidaterna på valsedlarna skiljer sig åt, hur ska vi ha det?

Pride

Det har kommit en fråga om vi ska vara med på Pride i år.

Andra sommarhändelser att delta på

Vad finns det mer som vi kan synas på och som kan hjälpa till att sprida våra ideer eller locka folk till oss?

Hur får vi tag på folk som vill ställa upp

Den ständiga frågan.

Träffa väljare och se vad de vill ha

Hur ska vi organisera det? När ska det ske? Vi behöver få fler aktiva pirater som kan engagera sig.

Föredrag och diskussion om våra fokusfrågor

Hur ska vi organisera det? När ska det ske? Vi behöver få fler aktiva pirater som kan engagera sig.

Valstrategi

Jacob kom med en intressant ide, de partier som är emot Västlänken ligger till höger och vänsterväljare har inget alternativ för att rösta emot Västlänken. Piratpartiet skulle kunna fylla den luckan genom att skriva kontrakt med väljarna om att vi röstar med vänsterblocket när de är överens och i frågor som inte går emot våra värderingar. Kan det vara en framkomlig väg?

Andra ideer som kan ge oss tillräckligt med röster för att komma in?

Gerillamarknadsföring

En valstuga kostar mycket pengar och har i tidigare val inte gett tillräckligt bra resultat. Finns det andra sätt att hitta våra väljare och väcka deras intresse?

Vad ska vi göra till nästa möte

Vi måste komma igång med valarbetet så fort som möjligt. Exvis behöver vi gå igenom våra politikområden och konkretisera dem med explicit hänvisning till fakta. Vad mer behöver vi göra, vad vill vi göra.

After work/Piratfika

Beslut.

Den förra afterworken blev nog inte av vi behöver få till något så fort som möjligt. När och var?

Övriga frågor

Beslut om tid för nästa möte.

Mötet avslutas.

  • Justerat:
  • Datum:

Att-göra-lista inför nästa möte

Alla

  • Hitta sätt att fånga in pirater som vill vara aktiva

Stefan

Nicolas

Magnus

Christoffer

Francisco