PPGBG:Ekonomisk berättelse 2018

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ekonomisk berättelse

Piratpartiet Göteborg 2018

Efter Nicolas bortgång har vi inte fått tillgång till våra bankkonton igen, så en fullständig ekonomisk berättelse är inte möjlig. Det bör vara den nya styrelsens första uppdrag att lösa den situationen. Efter kontakt med banken behöver de ett nytt protokoll från årsmötet där det tydligt framgår vilka personer som får teckna firman och hur det får ske. Ett förslag är att skrivningen att ordföranden och kassören tecknar firman var för sig tas till protokollet.

Piratpartiet Göteborg har en skuld till moderpartiet för valsedlar som inte är betald, i övrigt inga transaktioner som jag kan påminna mig. Nuvarande saldo på kontot bör därför vara samma som förra året med justering för ränta och bankens avgifter.

Eftersom vi inte har tillgång till bankkontona så är någon revision inte möjlig.


-- Stefan Roudén

Ordförande