PPGBG:MM171214Protokoll

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll för medlemsmöte i Piratpartiet Göteborg 20171214

Mötet öppnande

Mötet öppnades 18:18

Fastställande av röstlängd

  • Sofia Hartelius
  • Magnus Andersson
  • Stefan Roudén
  • Nicolas Sahlqvist
  • Michaela Ljungstrand
  • Henry Rouhivuori
  • Lasse Hemberg
  • Christoffer Olsson

Mötespresidium

Michaela och Henry justerare Sofia ordförande Stefan sekreterare

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar

Mötet antar Piratpartiets förslag till stadgar för lokalföreningar. Se Piratpartiets Wiki för stadgar för lokalföreningar.

Val av styrelse:

Val av ordförande

Sofia väljs till ordförande. Christoffer väljs till vice ordförande.

Val av sekreterare

Stefan väljs till sekreterare.

Val av kassör

Nicolas väljs till kassör.

Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio

Vi väljer en ledamot eftersom vi valt en vice ordförande.

Val av dessa ledamöter

Michaela väljs till ledamot.

Val av revisor och ersättare för denna

Medlemsmötet delegerar åt styrelsen att hitta en revisor.

Val av valberedning (en till fem personer)

Valberedningen lämnas vakant.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Mötet avslutas 18:51

  • Justerat Michaela Ljungstrand 2017-12-14
  • Justerat Henry Rouhivuori 2017-12-14