PPGBG:Protokoll SM150907

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll från Styrelsemöte för PPGBG: 150913

1. Mötets öppnande. 1 min. Mötet öppnas 13.18

2. Fastställande av röstlängd. 1 min. Närvarande styrelsemedlemmar: Sofia H, Magnus A, Nicolas S, Andreas K, Anastasia S Adjungerade: Josef Ohlsson Collentine och Sofia Larsson

3. Mötets behörighet. 1 min. Mötet anses behörigt

4. Föregående mötesprotokoll. 5 min. Genomgång av föregående mötesprotokoll

5. Godkännande av dagordning. 5 min. Dagordning godkänd

6. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare. 1 min. Ordförande: Magnus Sekreterare: Sofia H Justerarare: Josef och Nicolas

7. Revisionsberättelsen. Hur är status? Kan vi sätta datum för nytt medlemsmöte? Ansvar: Nicolas. 12 min. Vi har ingen revisionberättelse. Vi skjuter punkten till nästa möte. Oavsett utgång så sätter vi nytt datum för medlemsmöte.

8. 7/9 Roland Poulsen till Stadsbiblioteket. Rapportering? Ansvar: Andreas. 6 min Inspelning av ljud från föredraget läggs ut. Frågestunden får Basinkomst var med och editera samt publicera.

9. 3D-mässa. Ansvar: Magnus. 5 min. Bordläggs

10.Bok & Bibliotek. Hur är status? Vilka blir ambassadörer? Ansvar: Sofia. 7 min. PP RIKS betalar för Erik Einarsson och Anton Nordenfur PP GBG betalar för Milla och Sofia H. Nicolas blir sponsrad med entrébiljett av Ship to Gaza och är med. Ta reda på hur vi kan betala. Faktura? Kolla programmet och organisera därefter. Helgen 19 - 20 September är Anton i stan.

11. Den avskedade busschauffören efter demonstrationen mot Västtrafiks kontrollanter. Hur är status? Ansvar: Nicolas. 7 min. Nicolas undersöker om chauffören blev avskedad. Frågan bordläggs.

12. Sprutbytesprogram. Vad ska vi åstadkomma? Ansvar: Nicolas och Sofia L. 3 min Intressant. Bordläggs.

13. Västtrafik och politisk reklam. Vad har de för riktlinjer? Ansvar: Andreas 3 min. Intressant. Bordläggs.

14. Hur har det gått med sonderingen av medlemmar i PP GBG? Ansvar: Sofia L 6 min PGA tidsbrist. Bordläggs.

15. Hur ser GBG på EU-migranters boendesituation och har vi några aktiva medlemmar som vill engagera sig i frågan? Ansvar: Sofia L 3 min. PGA tidsbrist. Bordläggs.

17. Övriga frågor Josef. Resursinventering för PP RIKS samt lokala organisationer. Lägga upp på Wikin vad vi har. PPGBG ska användas som ett exempel på en inventering för andra lokala organisationer. Skapa en lista på resurser, både fysiska och digitala, som vi har som är värda mer än 300 SEK (förslagen summa). Även det vi har lånat. Längre fram - skapa en databas med funktion för transaktioner. Josef skickar info till Nicolas. Nicolas lägger till saker som han kommer ihåg. Fylla i informationen han har. Få ner information om vad som finns. Bra att inventera kontinuerligt varje år vid årsmötet. Kolla med Egil vad han har. Inkludera Andreas Megafon. Låda med reformerad upphovsrätt. Dela upp i resurser, kontorsmaterial och förbrukningsvaror. Ansvar: Josef och Nicolas

Sofia H Ny återkommande möteslokal Nicolas kollar lokal.

Nicolas Flyktingkrisen. Transportörsansvaret. Magnus tar ansvaret för att skriva en artikel. Öppna någon padda. Skicka något nästa vecka.

18. Beslut om tid för nästa möte. 5 min. 11/10 13:00 Plats obestämt.

20. Mötet avslutas. 1 min. 14:56 Total uppskattad tid: 90 min. Total brukad tid: 98 min.

Justerat: Av: Nicolas Sahlqvist (13/9 -2015) Av: Josef Ohlsson Collentine (13/9 -2015)

Att-göra-lista

* Revisionsberättelsens sista chans- Ansvar: Nicolas
* Lägga ut ljud från Roland Poulsens föreläsning - Ansvar: Andreas
* 3Dmässa - Ansvar: Magnus
* Bok- & biblioteksmässan - Ansvar: Sofia
* Busschauffören. Blev han avskedad? - Ansvar: Nicolas
* Resursinventering - Ansvar: Nicolas & Josef
* Ny möteslokal - Ansvar: Nicolas
* Skriva artikel kring flyktingkrisen - Ansvar: Magnus