PPGBG:Protokoll SM180422

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mötets öppnande.

Mötet öppnas 13:37.

Fastställande av röstlängd.

 • Nicolas Sahlqvist
 • Francisco Blas Izquierdo Riera
 • Christoffer Olsson
 • Magnus Hulterström
 • Stefan Roudén

Närvarande:

 • Nicolas Sahlqvist
 • Henry Rouhivuori
 • Francisco Blas Izquierdo Riera
 • Christoffer Olsson
 • Magnus Hulterström
 • Stefan Roudén

Mötets behörighet.

Mötet anses behörigt utlyst.

Godkännande av dagordning.

Henry adjungeras med rösträtt till mötet. Vi godkänner dagordningen.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande: Stefan Roudén
 • Sekreterare: Christoffer Olsson
 • Justerare: Francisco Blas Izquierdo Riera och Henry Rouhivuori

Todo-listan

Vad har gjorts på todo listan sen sist.

 • Sekreterare och Ordförande har diskuterat en del kring olika idéer om hur vi kan attrahera nya medlemmar och sprida budskap.
 • Röra oss i förorterna för att nå ut och ta reda på vad ungdomar och medborgare ute i förorterna vill se för förändringar och vilka behov de har som politik bör addressera.
 • Möjlighet till event med fokus på politikbyggande och kontakt med allmänheten om vad deras viljor och input är på specifika policyfrågor, t.ex. västlänken.

Vad vill vi få gjort framåt

 • Bondingevent för medlemmar. Mer individanpassat för nya medlemmar, mail till individer som anpassats till personen etc.


Valsedlar

Valsedlarna har ändrats till att vara konsekventa och är låsta och ser bra ut.

Pride

Pride sker 14-19 augusti paraden är den 18e. kl 12-22. Det har kommit en fråga om vi ska vara med på Pride i år. Tidigare år har vi deltagit i paraden och delat ut kondomer med "skydda ditt privatliv". Haft ett tält och diskuterat mänskliga rättigheter. Hur många skulle behövas för att genomföra. Minst 3-4 i tältet i taget. Vi lär behöva minimum 20 personer att gå i paraden. Vi kan samarbeta med UP och gå gemensamt.

Vi beslutar att vi skulle vilja vara med. Vi tycker att själva paraden känns som en självklarhet att ställa upp i. Efter efterforskningar ser vi att kostnaderna för att delta med en tält är väldigt kostnadsprohibivt samt att anmälningsperioden hade redan passerat. Vi meddelar våra medlemmar och försöker få till en så stor kontingent som möjligt. Vi kommunicerar med UP om att arbeta tillsammans här.

Andra sommarhändelser att delta på

Vi väljer att fokusera på egna mindre event och Pride-paraden.

Hur får vi tag på folk som vill ställa upp

Vi har tidigare diskuterat detta ämne och har en del idéer som behöver göras. Vi tillsätter en arbetsgrupp för att genomföra detta.

Träffa väljare och se vad de vill ha

Vi behöver en arbetsgrupp som träffas varje eller varannan vecka en dag för att planera, organisera och genomföra allt vi diskuterat. Vi har bestämt torsdagar kl 18 med första mötet i maj. Om möjligt varje torsdag efter detta med så många närvarande som möjligt.


Valstrategi

Jacob kom med en intressant idé, de partier som är emot Västlänken ligger till höger och vänsterväljare har inget alternativ för att rösta emot Västlänken. Piratpartiet skulle kunna fylla den luckan genom att skriva kontrakt med väljarna om att vi röstar med vänsterblocket när de är överens och i frågor som inte går emot våra värderingar. Kan det vara en framkomlig väg?

Andra ideer som kan ge oss tillräckligt med röster för att komma in?

Styrelsen väcker flera reservationer mot den lyfta idén.

Vi tänker att vi borde göra våra frågor mycket tydligare och framstå som ett tydligt parti snarare än att alliera oss med specifika block. Hur vi ska göra detta är frågan. Vi vill skapa en tydlig lista på de kommande stora politiska beslut som kommer tas de närmaste åren och göra tydligt hur vi kommer rösta på dem.

Guerillamarknadsföring

En valstuga kostar mycket pengar och har i tidigare val inte gett tillräckligt bra resultat. Finns det andra sätt att hitta våra väljare och väcka deras intresse?

Vi behöver göra våra partiåsikter och vår existens mer tydlig och faktiskt finnas. Vi behöver gå ut och prata med folk! Fokus på områden i förorterna. Kan vi komma in på olika kulturcenters eller ta med egna tält för att möta folk?

Flashmob - Går runt med speglar "Du är övervakad". Nåt med fokus på läkare som visar på att det inte har tid att hantera sina patienter. Dela ut - Vi kan dela ut saker på Nordstan eller liknande. Sit in - Göra en protest mot korruption på stadshuset. Kollektivtrafik - Göra massplankningar. Stora grupper med budskap om att kollektivtrafiken borde vara gratis. Göra enkäter som politiskt påstående - Berätta saker genom att ställa frågor. Fokus på t.ex. sjukvårdspersonal och deras besvär och oro.

Vad ska vi göra till nästa möte

Se övrig diskussion.

After work/Piratfika

Vi vill börja få igång med AW på riktigt. Varje sista onsdagen i månaden. Bishops Arms kl 18.

Övriga frågor

Beslut om tid för nästa möte.

20 maj Kl. 13. Plats bestäms senare.

Mötet avslutas.

Mötet avslutas kl 16:55

 • Justerat: Francisco Blas Izquierdo Riera
 • Datum: 2018-04-22
 • Justerat: Henry Rouhivuori
 • Datum: 2018-04-23

Att-göra-lista inför nästa möte

Alla

 • Skapa ett återkommande event för oss internt att arbeta gemensamt. Minst en gång i veckan. Vi väljer torsdagar med start i maj.
 • Hitta sätt att fånga in pirater som vill vara aktiva

Stefan

 • Utlysa om Pirathäng med pizza och brädspel den 13 maj kl 16-22.
 • Kontaktar bishops arms om afterwork bokning av bord nu på onsdag. Samt maila ut om det.

Nicolas

Magnus

Christoffer

Francisco

Ska kolla upp olika alternativ och kostnader för custom internetkablar med politiskt budskap om att skydda din dator.