PPGBG:RB2015

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Styrelsen har förbättrat sitt arbete under året mycket, transparensen har ökat och tydligheten blivit bättre. Verksamheten har också återspeglat vad som efterfrågats och jag ser inga problem med den ekonomiska biten. Allting är väl dokumenterat. Det enda som borde tänkas på är att inte lägga in värderingar i verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, men det är mer av en smaksak. Den ekonomiska berättelsen ska helst göras i tabellform med budgetjämförelse och balansräkning. De invändningar jag har är små, överlag har styrelsen skött sitt uppdrag mycket gott och jag är nöjd med den förbättribg som skett i och med styrelsearbetet. Jag rekommenderar därför ansvarsfrihet för styrelsen. Mvh Fabian Rosdalen