PPGBG:Revisionsberättelse 2018

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Eftersom föreningen inte har tillgång till sina bankkonton så kan revision inte genomföras.


-- Stefan Roudén

Ordförande