PPGBG:VB2017

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

PP GBG Verksamhetsberättelse 2017/18

Styrelsen

Ordförande - Sofia Hartelius

Vice ordförande - Christoffer Ohlsson

Sekreterare - Stefan Roudén

Kassör- Nicolas Sahlqvist

Ledamot - Michaela Ljungstrand

Styrelsen har haft 1 antal sammanträden under det gångna verksamhetsåret. Övriga förtroendevalda är:

Revisor - Anastasia Storm

Vice revisor - Vakant

Detta har hänt under verksamhetsåret.

PP GBG återupplivades med det uppstartsmöte som hölls den 14:e december 2017. Under detta korta verksamhetsår har vi bara hunnit med ett styrelsemöte inför det kommande årsmötet den 11:e februari. På grund av att föreningen är nystartad har ingen övrig ingen aktivitet förekommit.

Medlemmar

Totalt antal medlemmar (180123) 258

Medlemsavgift: 0 kr.