PPGBG:Verksamhetsberättelse 2018

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

PPGBG Verksamhetsberättelse 2018/19

Styrelsen

 • Ordförande - Stefan Roudén
 • Sekreterare - Christoffer Olsson
 • Kassör - Nicolas Sahlqvist
 • Ledamot - Francisco Izquierdo
 • Ledamot - Magnus Hulterström
 • Ledamot - Jonathan Bellman (avsade sig uppdraget i mars)

Styrelsen har haft 4 sammanträden under det gångna verksamhetsåret, möten för Piratpartiet Västra Götaland och Piratpartiet Göteborg har hållits gemensamt.

Övriga förtroendevalda är:

 • Revisor - Anastasia Storm
 • Vice revisor - Vakant

Detta har hänt under verksamhetsåret.

Föreningen lades först ner för att senare återuppstå eftersom det var nödvändigt med en lokal förening för att kunna ställa upp i kommunalvalet.

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en tredje fokusfråga inför valet förutom Västlänken och transparens och beslutade att sprutbyte var en lämplig fråga att driva.

Vi började perioden med att träffas en gång per vecka för att arbeta igenom valfrågorna.

En erfarenhet att ta med sig till nästa val är att under åren mellan valen engagera medlemmar och bedriva politiskt arbete lokalt.

Nicolas Sahlqvist, vår ständige kassör och en verklig eldsjäl i Göteborg gick hastigt bort i september 2018. Han är saknad och en inspirationskälla för oss alla.

Medlemsvårdande aktiviter

 • 180318 Medlemsmöte för att besluta om kandidater och ordning på valsedlar.
 • 180328 Pirat-AW på Bishops Arms i Göteborg
 • 180425 Pirat-AW på Bishops Arms i Göteborg

Medlemmar

 • Totalt antal medlemmar, 190412: 232
 • Totalt antal medlemmar, 180123: 258

Medlemsavgift: 0 kr.