PPVG:Agenda Styrelsemöte 2015-10-21

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Fastställande av röstlängd.

§ 3. Mötets behörighet.

§ 4. Godkännande av dagordning.

§ 5. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

§ 6. Uppföljning angående vilka frågor som ska ställas till diverse inrättningar i regionen och vem som sammanställer dessa.

§ 7 Uppföljning kring vem som kontaktar Monica Djurner, huvudskyddsombud på

§ 8 Uppföljning kring vilka andra inrättningar vi ska kontakta och vem som ska göra detta

§ 9 Diskussion kring att SKL vill öppna patientregister för andra aktörer utan att be om lov

§ 10. Beslut om tid för nästa möte.

§ 11. Mötets avslut.