PPVG:Agenda Styrelsemöte 2015-11-19

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets behörighet

4. Godkännande av dagordning

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare

6. Uppföljning angående vilka frågor som ska ställas till diverse inrättningar I regionen

7. Uppföljning kring vilka andra inrättningar vi ska kontakta

8. Övriga frågor

9. Beslut om tid för nästa möte

10. Mötets avslut.