PPVG:Agenda Styrelsemöte 2016-01-23

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Mötets behörighet

4. Godkännande av dagordning

5. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

6. Uppföljning angående beskrivande text över vad vi vill åstadkomma genom att ställa frågor till inrättningar

7. Uppföljning välkomstmail till nya medlemmar

8. Uppföljning kontakt med Malin Moberg angående att bli medlemsansvarig

9. Uppföljning angående rollbeskrivning av rollen medlemsansvarig

10. Diskussion och beslut om datum för nästa årsmöte för att välja ny styrelse

11. Övriga frågor

12. Beslut om tid för nästa möte

13. Mötets avslut.