PPVG:Anteckningar från första valmötet 2017-09-10

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Frågor

  • Basinkomst
  • Västlänken
  • Miljö
  • Bostadsfrågan, Studentbostäder
  • Sjukvård
  • Integritet
  • Transparens
  • Kompetens ska vara avgörande i offentlig tjänst
  • Psykiatrin är väldigt underprioriterad
  • Kommunikation inom vården

Förra valet

  • Valstuga
  • Lokal flyer
  • Besök på skolor
  • Utställning om övervakning i Brunnsparken, Järntorget och Olof Palmes plats

Valkampanjen

Pengar finns primärt till fokuskommunerna och pengar är en bristvara. Vi kan använda PP:s crowdfundingsida för att finansiera saker. Det är viktigt att sprida informationen så brett som möjligt även till såna som inte är medlemmar.

Budskap, vi vill minska statens omfång. Staten ska återgå till sin kärnverksamhet.

Sjukvård

Studiecirkel

Informationsflöden inom skjuvården Psykisk hälsa är ett jättestort problem som vården är väldigt dålig på att hantera.

Integritet

Många unga bryr sig inte om sin egen integritet, men missar att de är en del i ett stort dataset.

De flesta utgår från sig själva när de bedömer hur världen är.

Privata företag vet mer om mig än vad staten och min familj vet.

Man kan dra långtgående slutsatser utifrån den data som vi producerar, exvis tonårsdottern som fick reklam för blöjor eftersom de listat ut att hon var gravid utifrån köpmönster.

Västtrafiks biljettsystem registrerar hur enskilda människor reser.

Kameraövervakning i stan. Kameror flyttar brott. Kameror ändrar beteendemönster.

Övervakningen blir normaliserad

Transparens

Transparensen i GBG och VG är rådata

Anmäl så att ni får utdrag från aktuella ämnen i GBG

Transparens innebär inte bara att tillgängliggöra data utan också på ett sådant sätt att den går att tillgodogöra sig Korsreferenser, grafer, kategorisering, sammanställningar

Vi gillar folkomröstningar

Perspektivproblem, kommunen ser perspektivet kommunen, de borde ha perspektivet invånarna. Ännu en gång se världen ur någon annans ögon än sina egna.

Basinkomst

[Christian Engström om basinkomst] ( https://christianengstrom.wordpress.com/2016/03/04/sammanfattning-ett-konkret-genomraknat-forslag-till-basinkomst/)

Ger incitament till att ta ett jobb eftersom marginaleffekterna är mindre.

Småföretagarvänligt

Psykisk ohälsa, utlopp för kreativitet. En ovillkorad bastrygghet

Det finns stora nätverk för basinkomst som vi ska använda för att inte behöva göra allt jobb från början.

Samarbeta med andra organisationer

6 timmars arbetsdag kan vi driva lokalt. Hur mår människor runt om de som jobbar 6 h.

Friskvård för sjukvården: 6 timmars arbetsdag

Miljö

Västlänken är en dålig lösning Mer fakta Vi ska kolla tidplanen för miljödomstolen

Transport som tjänst med självkörande elbilar.

Om vi hittar ett bra svar så kan vi gå ut med "Spårvagnarna måste bort" för att röra om och skapa debatt.

Studiocirklar

  • Diskutera politik
  • Ta fram statistik
  • Evidensbaserat

Ämnen

  • Sjukvård
  • Västlänken
  • Basinkomst
  • Miljö
  • Integritet
  • Transparens

Vi kommer att träffas flera gångar. Allmänt råd från Magnus, 3 kärnfrågor som vi driver kampanjen runt.