PPVG:Förslag till budget 2016

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Då vår ekonomi fortfarande är ansträngd efter det lån om togs 2014-09-15 från PPGBG rekommenderar vi att de likvida medel som föreningen disponerar kvarstår i kassan. Dessa medel får fritt disponeras av styrelsen inom ramarna för verksamhetsplanen.

Vi rekommenderar att kommande styrelse slutjusterar den kvarvarande skulden till PPGBG per 1766 kr med 2016 års föreningsbidrag.