PPVG:Förslag till verksamhetsplan 2016

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Förslag till verksamhetsplan PPVG 2016

Under 2016 ska föreningen jobba vidare med det som påbörjats under 2015, mer specifikt att skapa en välförankrad regional politik samt fortsätta med att skapa modeller för rekrytering och aktivitet. Arbetet med att uppmuntra nya lokala föreningar bör fortgå så att vi blir mer aktiva i regionen.

Styrelsen ska införa en beslutslogg där tagna beslut noteras och uppdateras varefter det sker förändringar.

Föreningen ska uppmuntra till lokala aktiviteter och hjälpa till vid behov.