PPVG:Kallelse Styrelsemöte 2017-05-08

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kallelse till styrelsemöte för PPVG: 170508

Tid: 18:00 Plats: I Open Ends lokaler på Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg.

Ring Andreas på 0709-58 70 93 för att komma in.

Här kommer kallelse till det andra styrelsemötet verksamhetsåret 2017.

Kom till mötet förberedd och i god tid. Det bästa är om vi kan öppna mötet på utsatt tid. Förbered ev. ett anförande för de punkter du ansvarar för. I föredragslistan anges vilka som har skickat in vilka punkter. Var koncis och saklig. Längst ner i kallelsen finner ni en attgöra-lista. Se över så att ni har utfört era åtaganden.

Vi använder talarlista.

Föredragslista

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

Mötets behörighet.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande:
 • Sekreterare:
 • Justerare:

Träff med UPV

Lyftes av Sofia

Diskussion.

Vi har träffats med UPV. Samtal om vad som skett. Hur går vi vidare?

Gunnar rapporterar.

Lyftes av Gunnar

Rapportering.

Gunnar vill berätta om vad han har gjort sen sist. Ska vi gå igenom allihop? Stående punkt?

Todo-listan

Lyftes av Andreas.

Diskussion.

Stående punkt? Slås ihop med punkten över?

Vårmötet votering

Lyftes av Sofia.

Diskussion.

Voteringspasset påbörjas den 8e. Kort diskussion om de yrkanden som ligger uppe. Något som är speciellt intressant som vi kan ha med oss?

Verksamhetsplan

Lyftes av Sofia

Diskussion.

Förra mötet gavs vi i hemläxa att fundera ut hur vi kan uppnå verksamhetsplanens mål. Några förslag?

 • Styrelsen ska på månadsbasis anordna medlemsvårdande aktiviteter.
 • Styrelsen ska delta i arbetet med att ta fram politik för 2018.

Några event går säkert att planera in redan nu.

Flytta AW till Ölstugan Tullen Lejonet

Lyftes av Sofia

Beslut.

På senaste AW’n lyfte en medlem problemet med att Bishop’s har en åldersgräns på 23 år i baren. Flera av de medlemmar som dykt upp är under 23 år. Förslag har lagts fram att istället flytta till Ölstugan Tullen Lejonet vid Svingeln. Det ligger nära UP’s kansli och UP har själv träffats där. Åldersgränsen borde således vara lägre. Fördelen med att vara kvar på Bishop’s är att vi har varit där förr, att det ligger centralt och är lätt att hitta.

Rekrytering från PP Riks

Lyftes av Sofia

Bordlagd sedan tidigare. Tas upp i mån av tid. Diskussion.

Tidigare: PP riks söker wikiansvarig, lokalföreningsansvarig och distriktsansvarig, Styrelsen önskar tydligare beskrivning av rollerna och vad vi förväntas göra. Delar av beskrivningarna verkar vara uppgifter som redan ligger på styrelsen. I styrelsen finns ingen som kan ta på sig mer jobb.

Övriga frågor

Beslut om tid för nästa möte.

Mötet avslutas.

 • Justerat:
 • Datum:

Att-göra-lista inför nästa möte

Alla

 • Fundera ut medlemsvårdande aktiviteter
 • Vilken kanal är bäst för att sprida info om AW?

Andreas

 • About-text till sidorna
 • Ringa valmyndigheten för att fråga om vi behöver en juridisk person i kommunen.
 • Kolla upp gamla webbsidor

Benjamin

Gunnar

Nicolas

Sofia

 • Wiki-dokument

Stefan