PPVG:Kallelse Styrelsemöte 2017-06-08

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kallelse till styrelsemöte för PPVG: 170608

Tid: 18:00 Plats: I Open Ends lokaler på Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg.

Ring Andreas på 0709-58 70 93 för att komma in.

Kom till mötet förberedd och i god tid. Det bästa är om vi kan öppna mötet på utsatt tid. Förbered ev. ett anförande för de punkter du ansvarar för. I föredragslistan anges vilka som har skickat in vilka punkter. Var koncis och saklig.

Vi använder talarlista.

Föredragslista

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd.

Mötets behörighet.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Todo-listan.

Lyftes av Sofia

Rapportering.

Har alla gjort sitt? Saxat från senaste protokollet:

Alla

  • Fundera ut medlemsvårdande aktiviteter
  • Vilken kanal är bäst för att sprida info om AW?

Andreas

  • About-text till sidorna.
  • Kolla upp gamla webbsidor.
  • Andreas kollar tält.

Gunnar

  • Föreslår ett arbetssätt för att närma oss förorterna till nästa möte.

Nicolas

  • Undersöker vilken politik Demokraterna har.

Sofia

  • Wiki-dokument

Avhopp från styrelsen.

Lyftes av Sofia

Rapportering.

Val 2018 kandidater.

Lyftes av Sofia.

Beslutsfattande.

Vi har fått in förfrågningar från medlemmar som vill kandidera i val Gå igenom ansökningar. Vilka i styrelsen vill kandidera? Kalla till möte med kandidater under hösten? Hur arbeta med UP?

Sommaraktivitet.

Lyftes av Sofia

Rapportering

Förslag är att vi har ett sommaruppehåll och ses till hösten. Dock bör vi ha någon form av medlemsvårdande aktivitet. Typ grilla i Slottskogen eller något. Tidigare har PP deltagit på Picknickfestivalen. Ett förslag är att vi försöker synas där och på andra happenings som Pride etc.

Övriga frågor

Beslut om tid för nästa möte.

Mötet avslutas.