PPVG:Kallelse Styrelsemöte 2017-09-28

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kallelse till styrelsemöte för PPVG: 170928

Tid: 18:00

Plats: I Open Ends lokaler på Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg.

Ring Andreas på 0709-58 70 93 för att komma in.

Kom till mötet förberedd och i god tid. Det bästa är om vi kan öppna mötet på utsatt tid. Förbered ev. ett anförande för de punkter du ansvarar för. I föredragslistan anges vilka som har skickat in vilka punkter. Var koncis och saklig.

Vi använder talarlista.

Föredragslista

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

Mötets behörighet.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

  • Ordförande:
  • Sekreterare:
  • Justerarare:

Todo-listan.

Lyftes av Sofia

Rapportering.

Har alla gjort sitt?

Valmötet

Lyftes av Sofia

Diskussion.

Vi anordnade ett valmöte och kom därigenom fram till vissa saker.

Vad har hänt sen dess?

Hur går vi vidare?

När blir nästa valmöte?

Studiecirkel

Lyftes av Sofia.

Diskussion.

Hur går det med studiecirkeln?

Valmyndigheten

Lyftes av Sofia

Diskussion

Vad säger valmyndigheten?

AW

Lyftes av Sofia

Diskussion

Tid för nästa AW?

Övriga frågor

Beslut om tid för nästa möte.

Mötet avslutas.

Justerat:

Datum:

Att-göra-lista inför nästa möte