PPVG:Kallelse Styrelsemöte 2017-11-19

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kallelse till styrelsemöte för PPVG: 171119

Tid: 15:00

Plats: Omställningsverkstan, Vegagatan 1

Kom till mötet förberedd och i god tid. Det bästa är om vi kan öppna mötet på utsatt tid. Förbered ev. ett anförande för de punkter du ansvarar för. I föredragslistan anges vilka som har skickat in vilka punkter. Var koncis och saklig.

Vi använder talarlista.

Föredragslista

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

Mötets behörighet.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

  • Ordförande:
  • Sekreterare:
  • Justerarare:

Todo-listan.

Lyftes av Sofia

Rapportering.

Har alla gjort sitt?

Nicolas

  • Kolla möjlighet för social aktivitet på GG bar 23/11.
  • Hur många valsedlar. Hur många kasserades. Kostnad?
  • Kostnad för valbod?

Stefan

  • Vilka valdistrikt fick vi röster i?

Piratdiskussion och Valkampanjsmöte.

Lyftes av Sofia

Diskussion.

Den 28e hölls en piratdiskussion med efterföljande valkampanjsmöte. Diskussionen kom att behandla Västlänken, Gårdalänken och luftföroreningar, Detta skedde i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Efter detta var planerat ett valkampansjmöte som dock inte blev av.

Dokument om politik om Västlänken.

Lyftes av Sofia

Diskussion

Hur går vi vidare?

Sociala aktiviteter

Lyftes av Sofia

Diskussion

Vad mer ska vi göra under året?

Övriga frågor

Beslut om tid för nästa möte.

Mötet avslutas.

Justerat:

Datum:

Att-göra-lista inför nästa möte