PPVG:Kallelse Styrelsemöte 2017-12-20

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kallelse till styrelsemöte för PPVG: 171220

Tid: 18:00

Plats: I Open Ends lokaler på Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg.

Kom till mötet förberedd och i god tid. Det bästa är om vi kan öppna mötet på utsatt tid. Förbered ev. ett anförande för de punkter du ansvarar för. I föredragslistan anges vilka som har skickat in vilka punkter. Var koncis och saklig.

Vi använder talarlista.

Föredragslista

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

Mötets behörighet.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande:
 • Sekreterare:
 • Justerarare:

Todo-listan.

Lyftes av Sofia

Rapportering.

Har alla gjort sitt?

Nicolas:

 • Hur många valsedlar beställdes 2014, för länet och för kommuner.
 • Kostnad för valsedlar 2014.
 • Kostnad för valbod?
 • Undersök möjligheter för en piratdiskussion om basinkomst.

Stefan:

 • Ta fram rapport om röster 2014 i länet
 • Arrangera piratdiskussion om miljö och västlänken.

Sofia:

 • Kolla vad stadgarna kräver för att starta upp Göteborg igen.

Uppstartsmöte för PPGBG

Lyftes av Sofia

Rapportering.

Vad hände?

Lussefika

Lyftes av Sofia

Rapportering.

Resultat,

Dokument om politik om Västlänken

Lyftes av Sofia

Diskussion

Stefan och Sofia har suttit och skrivit en gång i dokumentet. Hur går vi vidare?

Valkampanjsmöte

Lyftes av Sofia

Diskussion

Vi vill ha ett möte tidigt i januari. Vi behöver en lista på konkreta punkter som vi ska ta upp. Vi behöver ha frågor som engagerar mer än lokalt i Göteborg.

Årsmöte

Lyftes av Sofia

Diskussion

Vi har satt årsmötet preliminärt den 11/2. Vad behöver vi förbereda inför? Vilken lokal kan vi använda?

Spel på GG Bar

Lyftes av Stefan

Rapportering

Resultat

Sociala aktiviteter

Lyftes av Sofia

Diskussion

AW den 8/12 blev inställt.

Vi har diskuterat fler utbildningstillfällen. Västlänk och Basinkomst.

Övriga frågor

Beslut om tid för nästa möte.

Mötet avslutas.

 • Justerat:
 • Datum:

Att-göra-lista inför nästa möte