PPVG:Kallelse Styrelsemöte 2018-01-21

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kallelse till styrelsemöte för PPVG: 180121

Tid: 15:00 Plats: Hemma hos Sofia

Kom till mötet förberedd och i god tid. Det bästa är om vi kan öppna mötet på utsatt tid. Förbered ev. ett anförande för de punkter du ansvarar för. I föredragslistan anges vilka som ansvarar för vilka punkter. Var koncis och saklig. Vill man lägga till en punkt går det bra att skicka in ett underlag till mig så justerar vi agendan. Det går också att delta via Moodle.

Vi använder talarlista.

Föredragslista

Mötets öppnande.

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

Mötets behörighet.

Godkännande av dagordning.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande:
 • Sekreterare:
 • Justerarare:

Todo-listan.

Lyftes av Sofia Rapportering. Har alla gjort sitt?

Nicolas

 • Hur många valsedlar beställdes 2014, för länet och för kommuner.
 • Kostnad för valsedlar 2014.
 • Kostnad för valbod?
 • Undersök möjligheter för en piratdiskussion om basinkomst.

Stefan

 • Ta fram rapport om röster 2014 i länet
 • Arrangera piratdiskussion om miljö och västlänken.

Årsmöte.

Lyftes av Sofia Beslutsfattande.

Vi behöver hålla ett nytt årsmöte. Förslaget är sedan tidigare den 11e Februari. På årsmötet bör vi även ta upp valet. Detta bör i någon form behandlas.

 • Deltagande i val
 • Politik att gå till val på
 • Kandidater till kommunen

Det kommer dock troligtvis behövas fler medlemsmöten. Men detta åligger kommande styrelse.

Information från revisor

Lyftes av Sofia Rapportering.

Vår revisor Fabian har meddelat att hen vill ha verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse i god tid. senast den 3e februari.

Verksamhetsplan

Lyftes av Sofia Diskussion.

Den kommande styrelsen ska anta en verksamhetsplan. Vi kan spåna på förslag till verksamhetsplanen.

Politik

Lyftes av Sofia Diskussion

Det åligger medlemsmötet att anta vilken politik partiet ska driva under landstingsvalet 2018. Styrelsen i PP VG har fördjupat sig i frågan om Västlänken och det Västsvenska paketet. Detta är en av frågorna partiet skulle kunna gå till val på, men det kan behövas fler förslag.

Kandidatlista

Lyftes av Sofia Diskussion

Kandidatlistan måste godkännas av medlemsmötet. Ska vi redan på första medlemsmötet lägga fram ett förslag på kandidater?

Dokument om politik om Västlänken

Lyftes av Sofia Diskussion

Stefan och Sofia har suttit och skrivit en gång i dokumentet. Hur går vi vidare?

Valkampanjsmöte

Lyftes av Sofia Diskussion

Vi hinner inte ha ett valkampanjsmöte innan årsmötet.

Sociala aktiviteter

Lyftes av Sofia Diskussion

Hinner vi med en sista social aktivitet innan byte av styrelse?

Övriga frågor

Beslut om tid för nästa möte.

Mötet avslutas.

Justerat: Datum:

Att-göra-lista inför nästa möte