PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2017-04-10

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mötets öppnande

Mötet öppnas.

Fastställande av röstlängd

Närvarande:

 • Sofia Hartelius
 • Stefan Roudén
 • Nicolas Sahlqvist
 • Gunnar Palmgren
 • Andreas Kettelhoit
 • Benjamin Andreasson

Mötets behörighet

Mötet utlystes via mail 2017-04-03 och mötet finner att det är behörigt.

Godkännande av dagordning.

Dagordningen läses upp och godkänns.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

Till mötesordförande valdes Sofia och till sekreterare Stefan. Till justeringsmän valdes Gunnar och Andreas.

Fördelning av roller.

Diskussion om vilka uppgifter vi har och hur vi ska fördela dem med tanke på var och ens tid och förmåga.

 • Benjamin tar ansvar för kallelser och bokningar till afterwork.
 • Stefan sekreterarrollen innefattar dokumentation och verktyg som wiki och docs.piratpartiet.se.
 • Nicolas ekonomi
 • Andreas tar gärna uppgifter som inte är brådskande

Andreas lyfte frågan om vilken kanal är bäst för att locka folk till afterwork.

Den här frågan kommer vi sannolikt återkomma till.

Vilka kanaler ska vi använda för intern kommunikation?

Styrelsen har en privat chat och en privat grupp på facebook.

Gruppen kan vara bra att lägga upp events i som är av intresse för styrelsens medlemmar. Det kan också vara bra att bjuda in adjungerade personer vid behov.

Styrelsens FB-chat är enbart till för styrelsen.

Benjamin och Stefan har inte piratpartiet.se adresser. Nicolas och Sofia kollar på det.

Huvudsaklig kommunikation i FB-chat, ämnen med längre hållbarhet i FB-grupper beroende på målgrupp.

Inga beslut i den privata styrelsechatten. Flytta viss kommunikation till den privata styrelsegruppen.

Vilka kanaler ska vi använda för extern kommunikation?

Diskussion om hur vi ska hantera extern kommunikation med avseende på aktiviteter som händer i GBG. GBG har mer aktivitet på facebook än vad VG har. Det når förmodligen fler om det är GBG som bjuder in till event som är i Göteborg. Samtidigt så ser det lite konstigt ut eftersom vi är VG styrelse. Vi utreder hur det fungerar att dela event och om flera kan stå som värd för det. Det är förmodligen naturligare att titta i GBG-gruppen efter saker som händer i Göteborg. Vi välkomnar aktiviteter som sker utanför Göteborg!

Mail och facebook funkar bra för att nå ut.

VG och GBG har grupper och sidor på FB. VG styrelse har en hemlig FB-grupp.

Andreas spånar på about-texter till FB grupperna. Andreas ringer valmyndigheten och reder ut om vi behöver en juridisk person i Göteborg för att ställa upp i Göteborgs kommunalval.

Vi har öppna Styrelsemöten men undantag kan förekomma för vissa frågor.

Kallelser till styrelsemöten skickas via mail till styrelsen och läggs som event i PPVG. Kallelse till årsmöte via sms och mail till alla medlemmar.

Andreas kollar upp de gamla websidorna.

Rekrytering från PP riks.

PP riks söker wikiansvarig, lokalföreningsansvarig och distriktsansvarig, Styrelsen önskar tydligare beskrivning av rollerna och vad vi förväntas göra. Delar av beskrivningarna verkar vara uppgifter som redan ligger på styrelsen. I styrelsen finns ingen som kan ta på sig mer jobb.

Frågan bordläggs.

Introduktion och genomgång av wikin

Sofia skickar ut ett dokument med information om wikin.

Möjligt att PP GBG’s pengar ändå går till riks.

Styrelsen noterar att pengarna behålls av PPVG.

Verksamhetsplan

Styrelsen får hemläxa i att fundera ut hur punkterna i verksamhetsplanen ska uppfyllas. Det ska ställas upp en tidsplan för när olika dokument ska tas fram, exvis inför årsmötet.

Exempel på aktiviteter

 • Grillkväll med Magnus
 • Demonstrationer
 • Pride, samordna med regnbågspiraterna.
 • Workshop med medlemmar om politik. Eventuellt tillsammans med UP.
 • Angående terrordådet i Stockholm så behöver vi prata rättspolitik och invandringsfrågan ur vårt perspektiv. Vi tror att det här kommer att bli avgörande frågor i valet 2018.
 • Datum för nästa AW 21/4

Övriga frågor

Vi noterar att vår politik ska vara evidensbaserad.

Beslut om tid för nästa möte.

Nästa möte äger rum 2017-05-08 kl 18.00 i Open Ends lokaler.

Mötet avslutas.

Mötet avslutas.

Justerat: Andreas Kettelhoit, 2017-04-19
Justerat: Gunnar Palmgren, 2017-05-06