PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2017-06-08

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll för styrelsemöte för PPVG: 170608

Tid: 18:00 Plats: I Open Ends lokaler på Norra Ågatan 10, 416 64 Göteborg.

Föredragslista

Mötets öppnande.

Mötet öppnades 18.51

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

 • Sofia Hartelius
 • Stefan Roudén
 • Nicolas Sahlqvist
 • Andreas Kettelhoit

Mötets behörighet.

Mötet anser sig behörigt.

Godkännande av dagordning.

Nicolas vill lägga till två övriga frågor. Grejer som står hos Ein och status av frågan om övervakning på Lilleby Camping.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande: Sofia
 • Sekreterare: Stefan
 • Justerarare: Nicolas, Andreas

Todo-listan.

Stefan fixar grillkväll med Magnus i juli. Nästa AW 30 juni på Bishops Järntorget, Nicolas bokar bord och Sofia skapar FB-event. Andreas skickar ut mail den 22/6.

Andreas kollar med Magnus vem man ska kontakta för IT-frågor nu när Anton har avsagt sig sitt uppdrag. Andreas tar fram alternativ om tält.

Nicolas funderar på sätt att närma sig förorterna.

Avhopp från styrelsen.

Benjamin och Gunnar har hoppat av styrelsen. Två poster är vakanta. Jonathan är intresserad av att vara med i styrelsen. Ska vi ha ett extra medlemsmöte? Benjamins uppdrag har var att boka Bishops. Vem tar över?

Vi skickar ut ett nyhetsbrev med länk till kallelsen för nästa styrelsemöte och skriver att vi söker två styrelsemedlemmar.

Val 2018 kandidater.

Vi har fått in två intresseanmälningar från medlemmar som vill kandidera till kommun och landsting. Vi kallar till ett förberedande möte i höst.

 • Stefan är intresserad av kommun, landsting och riksdag
 • Nicolas är intresserad av kommun och landsting
 • Sofia överväger kommun och landsting
 • Andreas är inte intresserad av att kandidera.

Vi ska kontakta de som har visat intresse i UP

Sommaraktivitet.

Grillkväll i juli. Medlemmar får gärna ta med sig sällskapsspel.

Övriga frågor

Grejer hos Ein

Skyltarna om övervakning som användes i senaste valrörelsen står hos Ein och han vill bli av med dem. Sofia och Andreas undersöker möjligheter för att förvara dem.

Övervakningskameror på Lilleby Camping

Länsstyrelsen nekade uppsättningen av kameror. Nicolas har begärt ut beslutet och en förteckning av övriga handlingar. En eventuell överklagan går till kammarrätten. Nicolas följer ärendet.

Beslut om tid för nästa möte.

Nästa möte torsdag 31 augusti.

Mötet avslutas.

Mötet avslutas 20.06

Justerat: Andreas Kettelhoit, 2017-08-14

Justerat: Nicolas Sahlqvist, 2017-08-14

Datum: