PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2017-09-28

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll för styrelsemöte för PPVG: 170928

Föredragslista

Mötets öppnande.

Mötet öppnas 18.31

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

 • Sofia Hartelius
 • Stefan Roudén
 • Andreas Kettelhoit

Mötets behörighet.

Kallelsen skickades ut i tid och mötet anser sig behörigt.

Godkännande av dagordning.

Övriga frågor som läggs till protokollet

 • Vilka roller har Benjamin och Gunnar kvar i PW
 • NMR demonstrationen
 • Annonsen i Expressen
 • Andreas känner sig grinig
 • Film om statyer
 • Höstmötet

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande: Sofia
 • Sekreterare: Stefan
 • Justerare: Andreas

Todo-listan.

Vi har för närvarande ingen TODO lista.

Valmötet

Blev lite mycket detaljer och det saknades strategi och vision. Mötet var menat som en kickoff och syftet blev lite otydligt.

Nästa valmöte

Punkter att ta upp på nästa möte.

 • Vi behöver en budget inför valet.
 • Crowdfunding till valsedlar.
 • Vilka är det som kommer rösta på oss?
 • Vilka valdistrikt ska vi satsa på?
 • Ska vi ha någon fokuskommun? Det verkar vara en hel del intresserade i Borås.
 • Motståndet mot Västlänken kan vi hjälpa till att kanalisera i Göteborg.
 • Målgrupper, studenter, högskola och gymnasium.
 • Försöker hålla nästa möte ganska kort.

Underlag

 • Förslag till budget
 • Röster i förra valet

Valmötet ska vara konkret och praktiskt inriktat. Vi har först studiecirkel och sedan valmötet.

Agenda till valmötet

 • Budget
  • Crowdfunding
 • Målgrupper
  • Studenter
  • Gymnasieelever
 • Valresultat

Studiecirkel

Fokuseras på de fem områden som kom fram under valmötet.

Sofia och Sokrates ska träffa Studieförbundet Vuxenskolan nästa vecka.

Miljöfrågor

Västlänken växer ihop med kollektivtrafiken i Göteborg och regionen. Den blockerar också utbyggnad av exvis tåg till Borås. Skona Göteborg. Vi lägger upp länkar i PPVG-gruppen. Västsvenska folkinitiativet har en bra sida. Nicolas känner en del folk i rörelsen. Vi ska bilda oss en egen uppfattning.

Dålig luft i Göteborg.

Södra Älvstranden. Stena terminalen.

Valmyndigheten

Vi behöver inte anmäla något till 20171031 det ligger på PP riks. Vi behöver anmäla kandidater till 20180410. Ta reda på om hur vi anmäler kandidater, via PP riks eller via länsstyrelsen.

AW

Annat alternativ än pub. Samir Namer ska kolla upp nån esport aktivitet. Brädspel kan vara en annan ide. Andreas kontaktar Samir.

Övriga frågor

Vilka roller har Benjamin och Gunnar kvar i PW

Andreas tar bort Gunnar.

NMR demonstrationen

Ingen officiell närvaro från PPVG

Annonsen

Samtal om annonsen.

Andreas känner sig grinig

Problem med kontakter till centrala funktioner, exempelvis IT-frågor.

Film om statyer

Sofia ställer gärna upp som intervjuoffer.

Höstmötet

Vill vi ha med något till höstmötet? Riks stödfunktioner mot lokalorganisationer fungerar dåligt. Det är alldeles för få aktiva.

Mattermost

Vi bör vara mer aktiva på mattermost. Vi gör ett försök och ser vad det ger.

Beslut om tid för nästa möte.

Nästa möte 20171022 kl 15.00

Mötet avslutas.

Mötet avslutades 20.17

Justerat: Andreas Kettelhoit, 2017-10-26

Att-göra-lista inför nästa möte

Stefan

 • Kolla upp valresultatet 2014