PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2017-11-19

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll för styrelsemöte för PPVG: 171119

Tid: 15:00

Plats: Omställningsverkstan, Vegagatan 1

Mötets öppnande.

Mötet öppnas 15.30.

Fastställande av röstlängd.

Närvarande:

 • Sofia Hartelius
 • Stefan Roudén
 • Nicolas Sahlqvist

Mötets behörighet.

Kallelsen skickades ut 13/11 och mötet anser sig behörigt.

Godkännande av dagordning.

Sofia lägger till några punkter under övriga frågor.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande: Sofia Hartelius
 • Sekreterare: Stefan Roudén
 • Justerare: Nicolas Sahlqvist

Todo-listan.

Nicolas

Flera lådor med 16 000 valsedlar kastades efter förra valet.

Kostnad för valsedlar låg mellan 8-11 kkr för Västra Götaland.

Enda sättet att få en lägre kostnad är att beställa färre valsedlar. Antalet valsedlar beräknas efter hur många procent av antalet valberättigade som ska täckas.

Stefan

Det finns ett rudimentärt verktyg som plockar ut data ur valmyndighetens statistik, en sammanställning biläggs protokollet.

Piratdiskussion och Valkampanjsmöte.

Det var en väldigt intressant diskussion om Västlänken. Chris Samarkand från Trädplan Göteborg föreläste. Det var dålig uppslutning. Några personer var på Island för valet. Nicolas kollar om vi kan ha ett möte om basinkomst. Stefan kollar inför ett möte om miljö och västlänken.

Planeringen med ett valkampanjsmöte efter piratdiskussionen fungerade inte så bra och vi har möten separat i fortsättningen. Vi planerar för ett nytt valkampanjsmöte tidigt i januari. Vi behöver en lista på konkreta punkter som vi ska ta upp. Vi behöver ha frågor som engagerar mer än lokalt i Göteborg.

Dokument om politik om Västlänken.

Det finns anteckningar från mötet, det ska utvecklas till en konkret politik om Västlänken. Vi ska söka intresserade för det arbetet. Vi sätter oss och skriver på dokumentet preliminärt 21/11.

Sociala aktiviteter

Lussefika 14/12, Mikaela och Isabelle vill fixa, vi finansierar max 500kr.

Eventuellt fixar vi ett utbildningstillfälle till i år.

AW den 8/12 kl 19 på Bishops järntorget

Övriga frågor

Förening i Göteborg

Enligt Piratpartiets stadgar måste det finnas en förening i Göteborg för att ställa upp i valet. Valmyndigheten har inget sådant krav. Föreningen har legat vilande och är inte formellt nedlagd men det finns ett styrelsebeslut på att upplösa den. Vi behöver utreda hur vi ska göra för att återuppväcka den igen. Sofia kollar stadgarna för hur föreningen kan startas igen.

Rapport om riks

På riksnivå talas det om att ta fram material inför valet.

Årsmöte

Vi behöver ha ett årsmöte senast tidigt i februari, preliminärt söndag 11/2. Vi har medlemsmöte för Göteborg samtidigt.

Beslut om tid för nästa möte.

Vi bokar en tid senare, preliminärt 19/12 kl 18.

Mötet avslutas.

Mötet avslutades 17:07.

Protokollet justeras

Justerat:

Datum:

Att-göra-lista inför nästa möte

Nicolas

 • Kolla möjlighet för social aktivitet på GG bar 23/11.
 • Hur många valsedlar beställdes 2014, för länet och för kommuner.
 • Kostnad för valsedlar 2014.
 • Kostnad för valbod?
 • Undersök möjligheter för en piratdiskussion om basinkomst.

Stefan

 • Ta fram rapport om röster 2014 i länet
 • Arrangera piratdiskussion om miljö och västlänken.

Sofia

 • Kolla vad stadgarna kräver för att starta upp Göteborg igen.