PPVG:Protokoll Styrelsemöte 2018-01-21

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll för styrelsemöte för PPVG: 180121

Tid: 15:00 Plats: Hemma hos Sofia

Föredragslista

Mötets öppnande.

Mötet öppnades 15:44

Fastställande av röstlängd.

Närvarande

 • Sofia Hartelius
 • Stefan Roudén
 • Nicolas Sahlqvist

Mötets behörighet.

Mötet kallades till 20180112 och anser sig behörigt.

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns utan ändringar.

Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justerare.

 • Ordförande: Sofia
 • Sekreterare: Stefan
 • Justerarare: Nicolas

Todo-listan.

Nicolas

Kostnad för valbod ca 4-5kkr för tält, tillstånd och hyra max 2kkr

Stefan

Rapporter om antal röster i länets kommuner och för valkretsar i Göteborg ligger på wikin och källkoden på github (https://github.com/srouden/valstatistik)

Årsmöte.

Årsmöte för PPVG är 20180211 kl 15.30 - 17.00 på Redbergsskolan. Dagen börjar med en genomgång av hur val går till och innan PPVG är det även årsmöte för PPGBG. Bokningen är till kl 18 så vi hinner återställa lokalen.

Punkter att ta upp på mötet

 • Deltagande i val
 • Politik att gå till val på
 • Kandidater till kommunen
 • Behöriga beställare av valsedlar för kommunerna

PPVG bör vara behörig beställare för kommunerna i VG och riks bör vara behöriga beställare för andra regioner.

Information från revisor

Vår revisor Fabian har meddelat att hen vill ha verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse i god tid. Senast den 3e februari.

Nicolas skickar in till den 1 februari.

Verksamhetsplan

Den kommande styrelsen ska anta en verksamhetsplan.

Samma verksamhetsplan som för Göteborg. Vi arbetar med valkampanjen och medlemsvårdande aktiviteter.

Politik

Västra Götaland har som fokuspunkter i valet:

 • Västlänken och Västsvenska paketet
 • Informationssäkerhet och digitala journaler i sjukvården
 • Psykvård
 • Hög arbetsbelastning inom vården. 6h arbetsdag.
 • Gratis kollektivtrafik

Kandidatlista

Styrelsen diskuterade vilka personer som ska ställa upp som kandidater för PPVG i landstingsvalet.

 • Stefan Roudén har accepterat
 • Nicolas Sahlqvist funderar
 • Christoffer ska tillfrågas
 • Magnus Andersson ska tillfrågas

Dokument om politik om Västlänken

Vi delar dokumentet i fb-gruppen igen och tar med Michaela och Christoffer. Dokumentet ska även delas på mattermost.

Valkampanjsmöte

Vi hinner inte ha ett valkampanjsmöte innan årsmötet.

Sociala aktiviteter

Vi planerar en AW på GG-bar den 9/2 kl 19.00

Övriga frågor

VG har alla pengar och måste åtminstone hjälpa till att finansiera valkampanjen i Göteborg.

Beslut om tid för nästa möte.

Detta är sista mötet.

Mötet avslutas.

Mötet avslutas 16.25

 • Justerat:
 • Datum: