PPVG:Revisionsberättelse 2015

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Revisionsberättelse 2015

Styrelsen har utvecklats mycket positivt under året, fler styrelsemöten och mer seriös verksamhet syns. Jag kan inte annat än att gratulera för en enorma utveckling styrelsearbetet haft under året och hoppas på att få se fortsatt utveckling under nästa år. Revisorn rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen 2015.