PPVG:Verksamhetsberättelse 2018

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

PPVG Verksamhetsberättelse 2018/19

Styrelsen

 • Ordförande - Stefan Roudén
 • Sekreterare - Francisco Izquierdo
 • Kassör - Nicolas Sahlqvist
 • Ledamot - Magnus Hulterström
 • Ledamot - Jonathan Bellman (avsade sig uppdraget i mars)

Styrelsen har haft 4 sammanträden under det gångna verksamhetsåret, möten för Piratpartiet Västra Götaland och Piratpartiet Göteborg har hållits gemensamt.

Övriga förtroendevalda är:

 • Revisor - Anastasia Storm
 • Vice revisor - Vakant

Detta har hänt under verksamhetsåret.

Föreningen har haft en verksamhetsplan bestående av två huvudfrågor; dels att anordna medlemsvårdande aktiviteter och dels att arbeta med valkampanjande.

Föreningen fick av ekonomiska orsaker besluta att inte beställa valsedlar och valkampanjen för Västra Götaland ställdes därför in. En erfarenhet att ta med sig till nästa val är att i god tid samla in pengar för valkampanjen, exvis genom crowdfunding.

Nicolas Sahlqvist, vår ständige kassör och en verklig eldsjäl i Göteborg gick hastigt bort i september 2018. Han är saknad och en inspirationskälla för oss alla.

Medlemsvårdande aktiviter

 • 180318 Medlemsmöte för att besluta om kandidater och ordning på valsedlar.
 • 180328 Pirat-AW på Bishops Arms i Göteborg
 • 180425 Pirat-AW på Bishops Arms i Göteborg

Medlemmar

 • Totalt antal medlemmar, 190412: 486
 • Totalt antal medlemmar, 180123: 560

Medlemsavgift: 0 kr.