Piratstudenterna Linköpings årsmöte 2012

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Protokoll från Piratstudenterna Linköpings årsmöte för 2012, som ägde rum den 1 oktober i C-huset av Linköpings universitet.

1. Mötets öppnande

Anton Nordenfur förklarar mötet öppnat 17:45. Närvarande är Louise Qvarfordt, Anton Nordenfur och John Israelsson.

2. Mötets behörighet

Kallelse skickades ut två veckor innan mötet, den 17 september, till samtliga medlemmar. Dagordningen överensstämmer med de som krävs enligt stadgarnas §11. Mötet finner sig behörigt kallat.

3. Val av mötets ordförande

Mötet beslutar att välja Louise Qvarfordt som mötesordförande.

4. Val av mötets sekreterare

Mötet beslutar att välja Anton Nordenfur som mötessekreterare.

5. Val av justerare

Mötet beslutar att välja John Israelsson som justerare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Följande förslag röstas enhälligt igenom:

"Under 2009 somnade Piratstudenterna Linköping in, och under 2011 fanns således i stort sett ingen aktivitet. Vi hade bara ett fåtal medlemmar, och hade ingen aktiv styrelse."

7. Ekonomisk berättelse för förra året

Följande förslag röstas enhälligt igenom:

"På grund av den låga aktiviteten 2011 har föreningen inte gjort av med några pengar. Föreningen hade heller inte några inkomster."

8. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

Ansvarsfrihet beviljas.

9. Årets verksamhetsplan

Följande förslag röstas enhälligt igenom:

"Under 2012 ska Piratstudenterna Linköping synas och vara aktiva på universitetets campus i Valla, US och Norrköping. Vi ska anordna föreläsningar om piratpolitik och om politik i allmänhet, och ska försöka bjuda in exempelvis Piratpartiets partiledare, våra EU-parlamentariker och andra kunniga och erfarna inom partiet. Vi ska även skaffa fler medlemmar, främst bland de som studerar och arbetar vid Linköpings universitet."

10. Årets budget

Följande förslag röstas enhälligt igenom:

Inkomster

Det är möjligt att vi har kvarvarande pengar från tidigare år, men det räknar vi inte med. Detta ska kollas upp av styrelsen. Vi ska även undersöka möjligheten till ytterligare bidrag. 3000 i bidrag från Ung Pirat

Utgifter

Vi planerar att köpa in specialgjorda tygmärken att t ex sätta på overaller. Femtio 90 mm sådana skulle kosta runt 1200 kronor. Vi ska även lägga runt 800 kronor i marknadsföringssyfte och 500 kronor till sociala evenemang.

  • 1200 till tygmärken
  • 800 till marknadsföring
  • 500 till sociala evenemang
  • 500 till övrigt

11. Stadgeändring av styrelsestorlek

Anton Nordenfur yrkar på att ändra det andra stycket av stadgarnas §7 till följande:

"Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen."

Detta röstas igenom enhälligt.

12. Val av årets styrelse

Årets styrelse valdes enhälligt till:

  • Ordförande: Anton Nordenfur
  • Kassör: Rebecca Lundahl
  • Sekreterare: Louise Qvarfordt
  • Ledamot: John Israelsson
  • Ledamot: Pontus Lindblom

13. Val av årets revisor

Mötet beslutar att välja Torbjörn Wester som revisor.

14. Val av årets valberedning

Mötet beslutar att vakantsätta valberedarposten.

15. Övriga frågor

Det restes inga övriga frågor.

16. Mötets avslutande

Louise Qvarfordt avslutade mötet 18:05.

Kategori:protokoll