Piratstudenterna Uppsala

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Piratstudenterna Uppsala är en piratpartistisk studentförening inom Ung Pirats östra distrikt, med säteskommunen Uppsala. Föreningen grundades 2006.

Föreningen har som sitt uppsamlingsområde studenter och andra verksamma vid Uppsala universitet.

Historia

I Uppsala togs formen av ett kårparti vid Uppsala studentkår 2006, samma år som Piratpartiet och Ung Pirat grundades. Under våren 2008 bildades en ideell förening runt partiet med namnet "Piratstudenterna i Uppsala". Partiet var representerat i kårfullmäktige under åren 2006-2012.

Valresultat

I kårvalet 2006 fick partiet 3 mandat (av totalt 41), i kårvalet 2007 fick partiet 6 mandat och i kårvalet 2008 fick partiet 5 mandat. I det kårvalet drev Piratstudenterna frågor som rörde integriteten för studenterna i universitetets nätverk och frågan om öppen källkod på Uppsala universitets datorer.

I kårvalet 2007 drev Piratstudenterna bland annat att i kårens regi bygga en fri, öppen, anonym, trådlös internetzon i Uppsala. Dessutom drevs fortfarande frågan om öppen källkod vid universitetet. Partiet fick 15 procent av rösterna och därmed 6 mandat.

Partiet hade under mandatperioden 2007/2008 tre platser i styrelsen för Uppsala studentkår, varav en var posten som vice ordförande med studiesocialt ansvar. Under mandatperioden 2008/2009 satt partiet i opposition. Mandatperioden 2009/2010 har partiet fem platser i studentkårens styrelse, i koalition med Uppsala Universitets Studenter och Borgerliga Studenter.[1]

I kårvalet 2009 säkrade Piratstudenterna i Uppsala hela 9 mandat och blev således det näst största partiet i kåren.

I kårvalet 2010 tog Piratstudenterna fem mandat, två av presidieposterna och två ordinarie ledamotsplatser i kårstyrelsen. I koalitionen satt även Uppsala Universitets Studenter och Moderata Studenter.[2]

2011 tog Piratstudenterna 4 mandat, och hamnade i opposition.

I valet 2012 minskade Piratstudenterna till 3 mandat, men ingick i en koalition med Vänsterns Studentförbund, Socialdemokratiska Studentförbundet, Gröna Studenter och Feministiskt Studentinitiativ. Piratstudenternas Klara Ellström blev kårordförande och i början av mandatperioden hade Piratstudenterna även en ordinarie ledamotsplats i kårstyrelsen.[3] I kårvalet 2012 drevs frågor om inflytande över internetleverantören UpUnet-S (som levererar internet till universitetet och många studentbostäder), öppen mjukvara på universitetets datorer, värnad integritet i UpUnet-S, en pedagogik i klang med samtiden och en mer transparent kår.[4]

In 2013 års kårval fick partiet inga mandat i kårfullmäktige, och har sedan dess inte ställt upp i Uppsala studentkårs kårval.

Piratstudenternas kårpresidialer

Referenser