Slacktivism

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Som Wikipedia säger: "Slacktivism, av engelskans slacker (slöfock) och aktivism, är sådana former av aktivism som fordrar ingen eller ytterst liten ansträngning från aktivistens sida. Ett exempel på slacktivism kan vara att starta facebookgrupper, eller gå in på en webbplats som ger sina annonsintäkter till välgörenhet. Några evenemang som har beskrivits som slacktivism är Buy nothing day och Earth hour."[1]

Slacktivism har ofta en dålig klang, men det kan definitivt vara väldigt vettigt. Här har du några exempel på PP-slacktivism:

Referenser