Stockholms kommun

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Stockholms kommun ligger i stockholmsdistriktet och innefattar huvudstadens innerstad.

Aktivistsamordnare är Ali Gasanin.

Extern aktivitet

Flyersutdelningar

Då och då äger flyersutdelningar rum, men inte regelbundet eller ofta. Behöver bli mer återkommande.

Demonstrationer

Stockholms kommun har haft några av partiets största demonstrationer.

Intern aktivitet

En hel del intern aktivitet äger rum i Piratpartiets kansli i Aspudden i södra kommunen. Kansliet delas även med Ung Pirat Stockholm och Piratshoppen. Här finns partiets centrala lager, och här äger ett antal möten och sociala aktiviteter rum.

Piratfika

Fikor äger rum löpande en gång i månaden (kolla upp när det är!).

Piratöl

Ölkvällar äger rum då och då, men inte regelbundet eller ofta.

Socialt på kansliet

Det sker ibland sociala saker på kansliet, men det är väldigt oregelbundet. Behöver bli mer återkommande, det uppskattas alltid och får många deltagare.


v - e Piratpartiet
Norra distriktet län ¤ län