Talk:Medlemsbrev

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Borde inte ordningen vara kronologisk i fallande ordning så att det alltid är det senaste överst då det oftast är de senare som är av intresse?