Template talk:Partiet

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Reverserad kronologisk ordning

Joe2me ändrade ordningen på historiska ansvarsposter, och jag ändrade tillbaka. Innan någon ändrar igen tycker jag att vi ska diskutera det här eftersom vi är oense. Jag är av åsikten att iaf historiska ansvarsposter görs bäst i kronologisk ordning med det tidigaste först, annars blir det lätt förvirrande. Vad tycker ni andra? Aki (talk) 16:06, 3 December 2015 (CET)