TodoGAMMAL

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan är arkiverad!
Det betyder att informationen inte längre är aktuell, men att det ändå kan vara trevligt att ha kvar den av historiska anledningar. Antingen hela eller delar av sidan är nu felaktig, så du borde inte lita på någonting som står här.
Denna sida listar saker som behöver fixas på wikin.

Se även mallen todo.

Nils att göra

Timmy att göra

Extensions-relaterat:

DONE:

Saker IT borde göra

För OpenID

Kanske bättre beskrivet på länken ovan under "Extentions-relaterat:".

  • You need to install a few additional dependencies as PHP extensions or recompile your PHP if these are not part of your standard PHP installation. When running a server with OpenSUSE you will likely have to add (via YaST or manually) at least the modules gmp, mcrypt, curl, openssl, xml.
  • The extension depends on the OpenID PHP library from https://github.com/openid/php-openid . Clone a recent version and move the Auth subdirectory as explained below in the Installation section.
  • The extension has been developed and fully tested to work with MySQL databases by the maintainer. Working with PostgreSQL databases is confirmed since version 3.43 20131103.

Således bör man se till att

  • PostreSQL > 3.43 20131103
  • php-openid från länken ovan är installerat
  • modulerna gmp, mcrypt, curl, openssl och xml finns tillgängliga som PHP extensions

När detta är gjort bör Timmy kontaktas så att en ny LocalSettings.php laddas upp, alternativt gör man det själv. Det som ska läggas till är raden "require_once __DIR__ . "/extensions/OpenID/OpenID.php";".

Sedan behöver följande kommando köras: