Valberedning

From Piratpartiets Wiki
Jump to: navigation, search

En valberedning ansvarar för att bereda kandidater inför ett val i en organisation. Piratpartiet har dels en central valberedning som föreslår kandidater till roller som partiledare, partistyrelse och revisor, dels olika valberedningar i sina lokalföreningar.