AU-möte 2016-01-18

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 15:38, 11 January 2016 by Moinois (talk | contribs) (Skapad)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tredje möte, 18 januari 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 11 januari 2016.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.
Har hemsidan uppdaterats?

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Anton föredrog.
Har det skapats en film?

Artikeln om partiets historia

Har Carl Johan Rehbinder inkommit med någon text?

Timeline

Josef Ohlsson Collentine har gjort ett proof-of-concept som vi kan använda oss av för att skapa en grafisk tidslinje

Tioårsfest

Magnus föredrog.
Har vi en lokal?

Firmateckning

Anton föredrog

 • Har styrelsens protokoll inkommit?
 • Är korrekt personer numera firmatecknare och hur har det gått med skattekontot?

Ekonomi och donationer

Vad landade 2015 års donationer på?

Anton föredrog

Postboxen

Anton föredrog.
Har vi fått bekräftelse på uppsägningen?

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog.

 • Vad blev slutresultatet?
 • Hur ska vi göra för att få fler att bli färdiga i tid för att ansöka om bidrag?

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

 • Vad är status?
 • Har alla regioner en samordnare?
 • Finns det en plan för 2016?

Mumble-träffar

Magnus föredrog.

 • Hur har de senaste träffarna fungerat?
 • Vad har vi för teman bokade för tillfället?

Lokala utbildningar/seminarier

Magnus föredrog.

 • Har en plan tagits fram för att kontakta de lokala föreningarna?

Gamification, aka. exp, badges och achievements

Magnus föredrog.

 • Vad är status?
 • Har aktivistnätverket tagit emot uppgiften?

Övriga frågor

Kommande möten

Vi behöver spika framtida mötesdatum

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.