AU-möte 2016-01-18

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tredje möte, 18 januari 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelsen skickades av Magnus Andersson den 11 januari 2016.

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat.

Magnus Andersson och Anton Nordenfur närvarade.

Val av mötesordförande

Mötet valde Magnus till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Anton till mötessekreterare.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Hemsidan har uppdaterats dels med en popup och nya bilder från Opassande, dels med ett nytt medlemsbrev som hyllar jubileet.

Vi ska framöver även skapa en egen undersida om tioårsjubileet, med bland annat info om partiets historia.

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Anton föredrog.

Anton och emma arbetar på att få fram en video med texten "Tio fantastiska år" som utkast.

Artikeln om partiets historia

Har Carl Johan Rehbinder inkommit med någon text?

Carl Johan har inte inkommit med någonting, och det är oklart vad det är för tidsperspektiv. Magnus pratar med Carl Johan.

Timeline

Josef Ohlsson Collentine har gjort ett proof-of-concept som vi kan använda oss av för att skapa en grafisk tidslinje.

Magnus pratar med Josef om timelinen och hur man kan integrera den med hemsidan.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Magnus har tittat på en lokal, kostnaden är dock oklar. Vi säger preliminärt ja till denna lokal förutsatt att priset är rätt.

Fabian Rosdalen har anmält intresse för att hjälpa till med samordnandet.

Vi borde trycka upp en speciell tröja för tioårsjubileet, samt grejor till en goodie bag - typ klistermärken, pin, booklet, osv.

Biljett köpes genom crowdfunding om man når över en viss gräns. Andra gränser kan exempelvis ge plats vid ett vip-bord vid middagen.

Firmateckning

Anton föredrog.

Protokollet är justerat digitalt men inte fysiskt. Anton ska försöka träffa Gustav och Calle i veckan för att få det fysiskt justerat.

Anton väntar på protokollet innan hen kan gå till banken med det och uppdatera där.

Ekonomi och donationer

Vad landade 2015 års donationer på?

Anton föredrog.

2015 års donationer landade på 367 000 kronor, att jämföra med budgetens 360 000 kronor.

2016 års donationer fram till 15 januari är drygt 6 500 kronor, vilket är något mer än det brukar komma så tidigt i månaden.

Postboxen

Anton föredrog.

Eftersändningen har påbörjats.

Lokalföreningar och bidrag

Anton föredrog.

Åtta föreningar fick bidrag för 2015 - Gotland, Göteborg, Linköping, Lund, Norrköping, Stockholms stad, Stockholms län, Västra Götaland.

Tjugo föreningar är satta som vilande, vissa av dessa kan vi se ett stort behov av att hålla vid liv. Partiet tar över tillgångar från de som blir nedlagda den 31 maj, och bör börja förbereda för det.

Vi bör kontakta de föreningar som hade årsmöte 2015 och meddela om att det är dags att ha årsmöte igen, samt fråga om de behöver någon som helst hjälp.

Vi bör även se till att föreningar hålls vid liv, startas, och/eller återupplivas på de viktigaste orterna (de största orterna samt studentorter). Med inspiration av 2014 års ledningsbeslut om viktiga kommuner är dessa:

 • Hade årsmöte 2015:
  • Stockholm
  • Göteborg
  • Linköping
  • Norrköping
  • Lund
  • Uppsala (tappade bort protokollet)
 • Satt som vilande, läggs ned 31 maj om ingenting görs:
  • Malmö
  • Västerås
  • Luleå
  • Umeå

Magnus tar på sig att kontakta lokalföreningar om årsmöte.

Anton uppdaterar wikin med mer information om hur man håller en förening vid liv.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

 • Vad är status?
 • Har alla regioner en samordnare?
 • Finns det en plan för 2016?

Har stått stilla sedan sist. Runt två regioner saknar samordnare. Magnus ska prata med Malin.

Mumble-träffar

Magnus föredrog.

 • Hur har de senaste träffarna fungerat?
 • Vad har vi för teman bokade för tillfället?

Mumbleträffarna har mer eller mindre lagts ned. Det är svårt att hitta någon som vill dra i dem.

Lokala utbildningar/seminarier

Magnus föredrog.

 • Har en plan tagits fram för att kontakta de lokala föreningarna?

Magnus ska prata med lokala föreningar om detta samtidigt som han pratar med dem om årsmöten och aktivism.

Gamification, aka. exp, badges och achievements

Magnus föredrog.

 • Vad är status?
 • Har aktivistnätverket tagit emot uppgiften?

Malin vill arbeta med att bygga upp ett sådant system.

Övriga frågor

Almedalsveckan 2016

Vi behöver börja planera närvaron i Almedalen 2016. Partistyrelsen har budgeterat 2 000 kronor.

Magnus letar efter någon som kan ta på sig att samordna partiets närvaro i Almedalen.

Kommande möten

Vi behöver spika framtida mötesdatum.

Mötet schemalade nästa två möten till den 4 och 18 februari, bägge klockan 19:00 på Mumble.

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat.

Speramus in #TSVUT.