AU-möte 2016-04-17

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 16:02, 17 April 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets nionde möte, 17 april 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelse till mötet saknas. = Mötets öppnande = == Val av mötesordförande == == Val av m...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets nionde möte, 17 april 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelse till mötet saknas.

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Timeline

Magnus föredrog.

Har tidigare verksamhetsberättelser sammanställts?

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Firmateckning

Anton föredrog.

Ekonomi och donationer

Anton

Har Emma förfrågats om en design til pin?

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Har wikin uppdaterats hur en förening hålls vid liv?

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Har bord bokats?

Arbetsmiljö och -belastning

Magnus föredrog.

Har frågan lyfts till styrelsen?

Island

Magnus föredrog.

Aktioner för att uppmärksammas inåt

Magnus föredrog.

Har Island lyfts i nyhetsbrevet?

Aktioner för att uppmärksammas utåt

Magnus föredrog.

Har Magnus fått tillgång till MyNewsDesk?

Har pressmedelande tagits fram?

Har det tagits fram utkast till insändare?

Har en ny slide tagits fram till förstasidan?

Crowdfunding för lokal närvaro under valet

Magnus föredrog.

Har crowdfundingen börjats skissa på?

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Har det tagits fram någon prisuppgift på mängdköp av lamzac?

Har det kollats med UP om de är intresserade?

Har det kollats upp om det går att trycka på dem?

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Har det blivit något möte med Michaela?

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog.

Transparensrapport

Anton föredrog.

Tidsplan för färdigställandet av kampanjmaterial

Magnus föredrog.

Har panoramafrihet lyfts i medlemsbrevet?

Har det varit ett kampanjmöte?

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.