AU-möte 2016-04-17

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets nionde möte, 17 april 2016 klockan 19:00 på Mumble. Kallelse till mötet saknas.

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat.

Magnus Andersson, Anton Nordenfur och Mattias Bjärnemalm närvarade på mötet.

Val av mötesordförande

Magnus Andersson valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Anton Nordenfur valdes till mötessekreterare.

Piratpartiet fyller 10 år

Video, timeline, dekoration på webbsidan

Har ännu inte diskuterats med emma. Magnus ordnar nytt möte.

Skapa en film för att hylla partiet och dess historia

Magnus föredrog.

Har inte arbetats vidare på.

Timeline

Magnus föredrog.

Har tidigare verksamhetsberättelser sammanställts? Nej.

Uppdatering av hemsidan

Magnus föredrog.

Save the date-sidan planeras slutföras under kvällen.

Tioårsfest

Magnus föredrog.

Festen verkar idag inte krocka med isländska valet. Om så blir får det flyttas.

Anton har kollat med en potentiell funktionär, men hen vill ha resa betald från mitt-Norrland.

Firmateckning

Anton föredrog.

Protokoll finns och är påskrivna, Anton ska till banken i veckan.

Ekonomi och donationer

Henry föredrog ekonomisk utveckling i sina ekonomirapporten till partistyrelsen.

Anton har inte än tagit fram hur många guldpirater vi har.

emma har förfrågats om design till pin och ska diskutera frågan med Anton samt ta fram en design den kommande veckan.

Lokalföreningar och bidrag

Magnus föredrog.

Wikin har inte uppdaterats om hur en förening hålls vid liv, Anton har däremot uppdaterat vilka som haft årsmöte och vilka som lämnat in protokoll.

Aktivism

Aktivistnätverket

Magnus föredrog.

Mötet diskuterade frågan, inklusive uppdelning av landet i aktivistområden.

Dreamhack 2016

Magnus föredrog.

Magnus har inte ännu bokat bord. Mattias har föreslagit vilka som ska bokas.

Arbetsmiljö och -belastning

Magnus föredrog.

Frågan lyftes på partistyrelsens möte 17 april.

Island

Magnus föredrog.

Aktioner för att uppmärksammas inåt

Magnus föredrog.

Anton har nämnt Island i senaste medlemsbrevet.

Aktioner för att uppmärksammas utåt

Magnus föredrog.

Magnus har inte ännu fått tillgång till MyNewsDesk.

Pressmeddelande har inte tagits fram.

Anton arbetar på att ta fram utkast till insändare.

En ny slide har inte tagits fram till förstasidan, Anton gör det så fort som vi skapat en sida för Island. Anton fixar slide och enklare text ikväll.

Crowdfunding för lokal närvaro under valet

Magnus föredrog.

Crowdfundingen har inte börjat skissas på. Magnus kontaktar Mikael Holm ikväll om crowdfunding.

Almedalsveckan 2016

Magnus föredrog.

Magnus har mailat de som tillverkar lamzac men har inte fått något svar ännu.

Anton har pratat med UP, de är inte intresserade i dagsläget.

mlg säger att det går att trycka, men vi väntar nu på pris och mer info.

Magnus ska skapa ett facebookevent för utbildningen på lördagen.

Ny mötesplattform

Magnus föredrog.

Magnus har inte fått till ett möte med Michaela.

Medlemshemsida

Magnus föredrog.

Startpaket för lokalföreningar

Anton föredrog. Har inte arbetats vidare på.

Transparensrapport

Anton föredrog. Har inte arbetats vidare på.

Tidsplan för färdigställandet av kampanjmaterial

Magnus föredrog. Magnus, Anton och emma har haft ett till möte och har föreslagit tidsplan till styrelsen, som fastslog denna.

Övriga frågor

Remissförslag Europaparlamentet

Mattias Bjärnemalm skriver ett svar på remissen, Anton skickar in.

Kommande möten

Nästa möte planerades den 25 april 2016.

Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat.

Speramus in #TSVUT.