AU-möte 2016-09-21

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugonde möte, 21 september 2016 klockan 21.00 via Mumble. Kallelse skickades den 18/9 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Anton valdes som mötessekreterare.

Aktivism [rapport]

Anton föredrog. Se AU-möte 2016-09-21/Nordenfur.

Partiets organisation [rapport]

Anton föredrog. Se AU-möte 2016-09-21/Nordenfur.

Ekonomisk rapport

Anton föredrog. Se AU-möte 2016-09-21/Nordenfur.

Politiska fokusveckor

Talespersoner [beslut]

Magnus föredrog.

Underlag från enkät är medskickat kallelsen.

Tidsplan [beslut]

Magnus föredrog.

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.