AU-möte 2016-10-20

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 20:56, 9 October 2016 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets tjugotredje möte, 20 oktober 2016 klockan 22.00 via Mumble. Kallelse skickades den ??/10 av Magnus Andersson = Mötets öppnande = == Val av m...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugotredje möte, 20 oktober 2016 klockan 22.00 via Mumble. Kallelse skickades den ??/10 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.