AU-möte 2016-10-20

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugotredje möte, 20 oktober 2016 klockan 22.00 via Mumble. Kallelse skickades den 19/10 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Magnus Andersson förklarade mötet öppnat. Magnus Andersson, Anton Nordenfur, Josef Ohlsson Collentine och Mattias Bjärnemalm deltog från AU, och Mattias Dahlberg deltog utanför AU.

deltog på mötet.

Val av mötesordförande

Mötet valde Magnus Andersson till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Mötet valde Anton Nordenfur till mötessekreterare.

Organisation

Arbetet med främst aktivistsamordnare har fortgått, och Anton har pratat med de som hört av sig angående det. Ett av de fem distrikten (norra) har en aktivistsamordnare och ett av länen (Skaraborg).

Anton följer förtroendevalen under höstmötet för att se vilka kandidater som kan passa till andra roller inom partiet.

Anton lyfter tanken om att skapa en slackkanal med ansvarsposterna, för att utöka samarbetet emellan dem.

Donationsansvarig [beslut]

Anton lyfte att Ali Gasanin, en person hen har ett förhållande med, kandiderat till rollen som donationsansvarig.

AU ser inga problem med att Ali tillsätts som donationsansvarig.

Politiska fokusveckor

Planering [rapport]

Magnus föredrog planeringen.

Talespersoner [rapport]

Magnus föredrog arbetet med att kontakta talespersoner.

Island

Presskontakt [beslut]

Magnus föredrog. Magnus lyfter frågan till pressgruppen.

Övriga frågor

Medlemsenkäter

Mötet tittade på enkäten och gav feedback.

Dreamhack Winter

Magnus föredrog. Anton drar igång arbetet med Dreamhack Winter.

Höstmötet

Nästa styrelsemöte

Mötet gick igenom dagordningen till nästa styrelsemöte.

Kommande möten

Nästa AU-möte tas efter nästa styrelsemöte. Magnus lägger upp en Doodle.

Mötets avslutande

Magnus förklarade mötet avslutat.

Speramus in #TSVUT.