AU-möte 2016-10-20

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 21:36, 19 October 2016 by Moinois (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugotredje möte, 20 oktober 2016 klockan 22.00 via Mumble. Kallelse skickades den 19/10 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Organisation

Donationsansvarig [beslut]

Anton föredrog

Politiska fokusveckor

Planering [rapport]

Magnus föredrog

Talespersoner [rapport]

Magnus föredrog

Island

Presskontakt [beslut]

Magnus föredrog

Övriga frågor

Kommande möten

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.