AU-möte 2017-02-06

From Piratpartiets Wiki
Revision as of 21:07, 5 February 2017 by Moinois (talk | contribs) (Created page with "Arbetsutskottets tjugonionde möte, 6 februari 2017 klockan 22.00 via Mumble. Kallelse skickades den 5/2 av Magnus Andersson = Mötets öppnande = = Val av möt...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Arbetsutskottets tjugonionde möte, 6 februari 2017 klockan 22.00 via Mumble. Kallelse skickades den 5/2 av Magnus Andersson

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Planering av året

Magnus

Almedalen

Magnus föredrog.

Styrelsemötet i Uppsala

Magnus föredrog.

Övriga frågor

Nästa möte

Mötets avslutande

Speramus in #TSVUT.