170408

From Piratpartiets Wiki
Jump to navigation Jump to search

Möte 170408 mellan Magnus Andersson och Anton Nordenfur inför valrörelsen 2018.

Nedan står anteckningar över idéer och tankar, ingenting spikat.

Inskickat från PPNL: [1]

Planeringsarbete

aki tar snarast fram en lista med allt som behöver göras av partistyrelse och AU innan valrörelsen påbörjas. Detta skickas till AU som ansvarar för att allt görs i tid.

Kampanjmaterial

Tas fram av partistyrelsen snarast efter att de tagit fram valmanifest och prioriterade valfrågor.

Preliminärt en flyer, en folder och 3-4 affischer (i olika storlekar).

Valorganisation

Vi påbörjar omedelbart arbetet med att rekrytera valkapten och andra viktiga roller samt att färdigställa valorganisationsstrukturen. När så gjorts förklaras valrörelsen påbörjad.

Frontpersoner

Frontpersoner är de som i första hand representerar partiet utåt på riksnivå i valrörelsen. Främst partiledare, vice partiledare och talespersoner. Eventuellt Ung Pirats förbundsordförande.

Om möjligt är det bra om partiledaren får en personlig assistent. Kanske går att få en praktikant?

Valkapten

Valkapten är högsta ansvarig för valorganisationen. Tillsätts av och lyder direkt under AU, rapporterar till densamme. Ansvarar för tillsättningar av övriga poster inom valorganisationen. Planerar, koordinerar och leder valrörelsen i samråd med AU.

Personen som innehar posten kan inte samtidigt ställa upp i riksdagsvalet.

Valstrateg

Samma som utspelsansvarig?

Tar fram strategier och riktlinjer för hur partiet positionerar sig i valrörelsen, håller koll på vad som händer i media och vad andra partier gör, försöker förutspå vad som komma skall, håller pulsen på folket. Beslutar kring utspel som behöver göras och rapporterar till frontpersoner som verkställer.

Partistyrelsen tar senast hösten 2017 fram ett valmanifest samt prioriteringsordning över frågor att gå till val på, och strategen fattar sedan beslut om prioriteringar och utspel inom dessa ramar.

Personen som innehar posten kan inte samtidigt ställa upp i riksdagsvalet.

Valsedelsdistributör

Ansvarar för att valsedlar delas ut till vallokaler (samtliga tre nivåer).

Eventuellt är densamma ansvarig för kommunikation med Valmyndigheten om valsedlarna i allmänheten.

Debattansvarig

Ansvarar för samordningen av skrivandet av debattartiklar et cetera.

Mediaansvarig

Ansvarar för partiets grafik och videoklipp i sociala media, pressbilder, pressklipp, et cetera. Har under sig team med grafiker, fotografer, filmare.

Ansvarig för sociala media

Ansvarar för partiets närvaro på sociala media.

Ansvarig för internationella volontärer

Ansvarar för eventuella volontärer från andra länder och hjälper dem hamna på rätt plats, få boende, må bra osv.

Aktivistsamordnare

Se sida för uppdragsbeskrivning.

Ekonomiansvarig

Ekonomin i valorganisationen hanteras av partiets ekonomiansvarige (interna strukturen). När organisationen börjat tas fram tas det fram riktlinjer kring hur det ska ske aktivt för att säkerställa att pengar inte slösas bort eller inte används.


v - e Piratpartiet
Partiets historia Piratpartiets grundande ¤ Riksdagsvalet 2006 ¤ EU-valet 2009 ¤ EU 2009-2014 ¤ Riksdagsvalet 2010 ¤ Stadgerevisionen 2011 ¤ EU-valet 2014 ¤ Riksdagsvalet 2014 ¤ Stadgerevisionen 2015 ¤ Riksdagsvalet 2018 ¤ EU-valet 2019
Stadgar 2.5 ¤ 2.6 ¤ 2.7 ¤ 2.8 ¤ 3.0 ¤ 3.1
Verksamhetsplan 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Budget 2006 ¤ 2007 ¤ 2008 ¤ 2009 ¤ 2010 ¤ 2011 ¤ 2012 ¤ 2013 ¤ 2014 ¤ 2015 ¤ 2016 ¤ 2017 ¤ 2018 ¤ 2019
Närstående organisationer Lokala föreningar ¤ Piratprylar AB ¤ Piratstudenterna ¤ Regnbågspiraterna ¤ Sharing is Caring AB ¤ Ung Pirat
Ansvarsposter
Arbetsutskottet Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm
Partistyrelsen Katarina Stensson (partiledare) ¤ Henrik Passmark (vice partiledare) ¤ Mattias Rubenson (partisekreterare) ¤ Andreas Bjärnemalm ¤ Andreas Eng ¤ Christoffer Eldengrip ¤ Jan-Erik Malmquist ¤ Jerry Hjort ¤ Johan Ericsson ¤ Maj Stenmark ¤ Matti Brandt ¤ Mikael Enmalm ¤ Ola Nyström ¤ Pye Jakobsson ¤ Sara Hjalmarsson
Valberedningen Henrik Brändén ¤ Mattias Bjärnemalm ¤ Otto Larsson ¤ Sofia Dahlgren ¤ Sofia Hartelius ¤ Vakant
Revisorer Jan Lindgren (revisor) ¤ Tomas Kronvall (ersättare) ¤ Mattias Lundbäck (revisor) ¤ Mikael Holm (ersättare)
Mötespresidiet Philip Johansson (ordf) ¤ Hugo Johansson (vice ordf) ¤ Martin Jakobsson (vice ordf) ¤ Fredrik Jarmo Ahl (vice ordf) ¤ Jakob Sinclair (vice ordf) ¤ Isabel Hernández Humbla (vice ordf) ¤ Marcus Isaksson (vice ordf)
Historiska ansvarsposter
Partiledare Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Anna Troberg (2011-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2016-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Vice partiledare Christian Engström (2008-2009) ¤ Anna Troberg (2009-2010) ¤ Henrik Brändén (2013-2014) ¤ Leffe Deldén (2013-2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Mattias Bjärnemalm (2016) ¤ Vakant (2016-2017) ¤ Katarina Stensson (2017-2019) ¤ Henrik Passmark (2020-)
Partisekreterare Mårten Fjällström (2007-2010) ¤ Jan Lindgren (2011-2014) ¤ Henrik Brändén (2014) ¤ Vakant (2015-2016) ¤ Anton Nordenfur (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2017-)
Styrelsens sammankallande Rick Falkvinge (2006-2010) ¤ Leffe Deldén (2011-2012) ¤ Anders S Lindbäck (2013) ¤ Jan Lindgren (2014) ¤ Malin Ahnberg (2014-2015) ¤ Josef Ohlsson Collentine (2015-2016) ¤ Magnus Andersson (2017-2019) ¤ Katarina Stensson (2020-)
Styrelsens sekreterare Henrik Brändén (2011-2012) ¤ Anton Nordenfur (2013-2014) ¤ Göran Widham (2015) ¤ Anton Nordenfur (2015) ¤ Vakant (2016) ¤ Ronja Gustafsson (2016-2017) ¤ Mattias Rubenson (2018-)